Generál na javisku – Milan Rastislav Štefánik

Výstava z oblasti umenia a kultúry inšpirovaná osobnosťou M. R. Štefánika.

Putovnú výstavu pripravil Divadelný ústav v Bratislave pri príležitosti 100. výročia Štefánikovej tragickej smrti. Približuje inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré sa inšpirovali osobnosťou M. R. Štefánika a vychádzali z jeho života a diela. Štefánik vstúpil do povedomia širokej verejnosti a dramatické zvraty, ktoré prežil sa stávali tvorivými podnetmi pre umelcov. Významné diplomatické, štátnické a vojenské postavenie, jeho vedecké zameranie, ale aj dramatický životný osud a napokon tragická smrť, práve preto v mnohom inšpirovali viaceré divadelné javiská.

Autorom výstavy je Marek Godovič, z Divadelného ústavu,  ktorý 24. mája 2024 o 10:00 bude mať v knižnici aj odbornú prednášku na túto tému, na ktorú Vás srdečne pozývame.

« Späť