Generál na javisku – Milan Rastislav Štefánik

Odborná prednáška s Marekom Godovičom z Divadelného ústavu Bratislava, ktorý je zároveň autorom výstavy s rovnakým názvom a ktorá od 20. mája 2024 bude umiestnená v priestoroch knižnice.

Osobnosť M. R. Štefánika v sebe ukrýva atribúty dramatickej postavy. Jeho profesionálny, či osobný život a dejinné zmeny, ktorých bol súčasťou aj ich hýbateľom, sa stali inšpiráciou pre mnohé inscenácie slovenských profesionálnych divadiel.

Autor výstavy priblíži  prítomným jednu z najvýznamnejších osobností našich dejín, M. R. Štefánika, ako bystrého, ambiciózneho, veľmi kultivovaného, odhodlaného a unikátneho človeka, ktorý bol dôležitou osobou nielen pre domácu, ale aj zahraničnú scénu. 

Zároveň prednáška prinesie veľa zaujímavostí z javiskových scén viacerých profesionálnych divadiel, ktoré naštudovali mnohé hry venované osobnosti  Štefánika.

« Späť