Tomáš Janovic

Fotografie z prezentácie venovanej básnikovi, textárovi a dramatikovi Tomášovi JANOVICOVI

 

 

« Späť