Fan klub mládežníckej knihy

„Fan klub“ znamená skupinu resp. klub fanúšikov a obdivovateľov, ktorí sa venujú napríklad nejakému dobrému či zvláštnemu nápadu.

Knihy pre deti a mládež, ktoré každoročne vychádzajú v slovenských vydavateľstvách v pomerne veľkom množstve, sú žánrovo rozmanité.

V našej knižnici tak vznikol nápad pre založenie klubu fanúšikov mládežníckej knihy.

Ambíciou fan klubu je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby vyjadrovali svoje názory, aby sa neobávali prejaviť svoj postoj, aby vedeli presadiť svoj pohľad, chceli a aktívne sa zapájali do posudzovania dejovej línie v knihách a podieľali sa na vlastnom rozhodovaní o tom, čo sa im páči a čo chcú čítať. Chceme, aby sa tínedžeri, ktorí nepovažujú knižnicu len za prežitok, spoločne, práve v knižnici, o prečítaných knihách rozprávali, odporučili konkrétnu knihu svojim rovesníkom a strávili príjemné chvíle medzi knihami a s knihou.

Stretnutia FAN KLUBU sa budú konať v priestoroch knižnice a sú určené pre mladých čitateľov – tínedžerov od 12 rokov.

Prvé stretnutie fan klubu sa uskutoční 25. apríla 2018 o 14,30 h.

Nasledujúce stretnutia budú:

30.5.2018

26.9.2018

24.10.2018

28.11.2018

Príďte sa aj Vy podeliť o svoje čitateľské zážitky a načerpajte inšpiráciu pre voľné chvíle!

Nezabudnite, aprílové stretnutie sa blíži!

Fan klub pozvanka

Fotogaléria:

« Späť