Elena Čepčeková

4678_cepcekova-obrNázov: Elena Čepčeková. Rozprávačka zážitkov a skúsenosti…

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 45

« Späť