EKO – deň v knižnici

Počas Enviro dňa si naša knižnica pre žiakov ZŠ pripravila rôzne aktivity s environmentálnou tematikou. Cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je veľmi potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Aktivity budú zamerané na správne triedenie, teda separovanie odpadov čo zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach a tým umožňuje ich opätovné využitie recykláciou.

« Späť