E-knižnica

8. 11. 2023 o 10:00 hod.

Štvrtý zo štyroch vzdelávacích workshopov, v rámci inovatívneho projektu E-knižnica, ktorý má ambiciózny cieľ rozvíjať knižnicu ako miesto poskytujúce vzdelávanie a informačné zdroje v oblastiach IKT zručností a digitálnych informácií medzi rôznymi generáciami.

Workshopy realizujeme na základe poskytnutej finančnej podpory SK-NIC a. s.

Inovatívny projekt s názvom E-knižnica má ambiciózny cieľ rozvíjať knižnicu ako miesto poskytujúce vzdelávanie a informačné zdroje v oblastiach IKT zručností a digitálnych informácií pre širokú verejnosť. Hlavným zámerom projektu je nielen poskytnúť pomoc a podporu návštevníkom knižnice v získavaní digitálnych zručností, ale aj aktívne šíriť nové poznatky medzi rôznymi generáciami prostredníctvom vzdelávacích workshopov.

Workshopy sú zamerané na vytvorenie prostredia predovšetkým pre deti a starých rodičov, ktorí sa môžu spoločne učiť a objavovať svet digitálneho programovania. Súčasné technológie nám ponúkajú skvelé nástroje na rozvoj kreativity, logického myslenia a základov programovania. Pridajte sa k nám a objavte túto novú vlnu vzdelávania!

Pre viac informácií a registráciu sa obráťte na
tel. číslo: 056/672 42 22
e-mail: sluzby@kniznicatv.sk

Tešíme sa na vás na ďalšom workshope!

 

Workshop – 22.8.2023

Workshop – 14.9.2023

Workshop – 27.10.2023

Workshop – 8.11.2023

 

« Späť