Druhy európskeho významu na Slovensku

Putovná výstava v knižnici od 7. do 30. novembra 2022 prostredníctvom textu a
unikátnych fotografií vysvetlí problematiku sústavy chránených území NATURA 2000
a priblíži druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa
vyskytujú na Slovensku.
V prípade záujmu zo strany organizovaných skupín bude zabezpečený odborný
výklad pracovníkmi CHKO Latorica. Návštevy väčších skupín je potrebné ohlásiť
vopred na tel. č.: 0911 702 587 alebo mailom na vit.hubinak@sopsr.sk.

 

« Späť