Dotazník – prieskum spokojnosti

Milí čitatelia,

dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého chceme zistiť, ako ste spokojní so službami Zemplínskej knižnice v Trebišove, ako môžeme skvalitniť poskytované služby. V dotazníku je potrebné vyplniť údaje označené hviezdičkou*.
Dotazník je anonymný.

http://dbis.fberg.tuke.sk/inquiry/faac4c196c68a63cac8f92a81de92863?fbclid=IwAR1yl8WuiEMrbnnYZOL8zVk785LtasAeku_xJvit0eG-7SAw_R2ALfIzS-s

QR Code

« Späť