Dotazník k projektu Gramotnosť budúcnosti už je Tu!

Milí priatelia,

dotazníkom k projektu „Gramotnosť budúcnosti už je Tu!“, ktorý je financovaný cez nadáciu VSE, sa snažíme osloviť Vás – deti a mládež . Zapojte sa do vzniku robotického klubu a oboznámte sa s mini robotmi a 3D tlačou, ktoré slúžia na rozvoj kódovania a robotiky. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na realizáciu projektových aktivít. V dotazníku nie sú dobré, ani zlé odpovede, každá odpoveď nám pomôže. Vždy je na výber len jedna možnosť. Zemplínska knižnica v Trebišove Vám vopred ďakuje za vyplnenie dotazníka.

Link ku Google dotazníku: https://forms.gle/ejGVD6zPXj5dFQ8K7

 

« Späť