Dobrodružstvá slimáka Kraska

19. marca 2019 o 9,00 h

dramatizácia rozprávky

Účinkujú študenti Hudobno-dramatického odboru Súkromného konzervatória

Dezidera Kardoša v Prešove, ktorí spájajú herectvo, spev a pohyb

do krásneho scénického vystúpenia pod vedením MgA. Marice Harčaríkovej

Dobrodružsvá slimáka_pozvána

« Späť