Dobré čítanie pre radostné čítanie 10

Zemplínska knižnica v Trebišove v roku 2022 v rámci projektu „Dobré čítanie pre radostné čítanie“ získala z dotácie Fondu na podporu umenia finančné prostriedky v sume 16 000 € na nákup nových kníh.

Vďaka tejto štedrej dotácií sa nám podarilo doplniť knižný fond o nové hodnotné tituly, ktoré slúžia všetkým návštevníkom knižnice. Nákup kvalitnej literatúry zlepšil úroveň poskytovaných služieb, pozdvihol význam a zvýšil prestíž knižnice, jej prospešnosť a neustály posun dopredu, ako modernej fungujúcej inštitúcie.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za finančnú podporu a Košickému samosprávnemu kraju za dofinancovanie projektu, ktorý sme mohli úspešne zrealizovať.

 

« Späť