Deň väznených spisovateľov

15 november – Deň väznených spisovateľov sa pripomína od roku 1980 a vznikol z iniciatívy Medzinárodného PEN Klubu spisovateľov.
V súčasnosti je na svete uväznených vyše 200 spisovateľov a novinárov. Ich jediným „zločinom“ je, že vyjadrili svoju mienku v printových či audiovizuálnych médiách alebo podporovali tých, ostali do konfliktu s vládcami. Spisovatelia a novinári sú objektom permanentných vyhrážok, mnohí z nich sú za svoju tvorbu prenasledovaní, väznení alebo obmedzovaní.
Práve cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o prenasledovaných a väznených spisovateľoch, básnikoch, vydavateľoch a novinároch na celom svete.
Tento deň je určený na podporu autorov a ich práva na slobodu prejavu a práva na šírenie informácií.

Deň väznených spisovateľov

Zdroj: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/1967-11- 15/
Zdroj. http://www.litcentrum.sk/30113

« Späť