Dejiny nášho národa

14. 11. 2023 o 10,00 hod.

Prezentácia pre stredoškolákov, ktorá mapuje prierez významných udalostí odohrávajúcich sa v dejinách Slovenska od vzniku Samovej ríše až po 30. výročie vzniku Slovenskej republiky.

« Späť