CrashFake!

Stála ponuka

Stála ponuka novinky pre stredoškolákov. Hra plná pravdy a nepravdy.

Informačná a mediálna gramotnosť skrz hru naučí stredoškolákov ako rozpoznať Fake News, ako sa orientovať v knižnici a vyhľadať si dokumenty, ako využívať online katalóg knižnice, ako vyhľadať informačné zdroje.

19. 10. 2023

23. 10. 2023

« Späť