Čítajme si… 2024

15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s Linkou detskej istoty v Zemplínskej knižnici v Trebišove.

Cieľom podujatia je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne, kedykoľvek v týždni od 18. do 22. marec 2024, vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

„Ak chcete byť múdri, čítajte s nami.“

« Späť