Čítajme si …2016

Čo je projekt Čítajme si?

Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

Viac info na: http://www.ldi.sk/podujatia/citajme-si

citajme_si 2016 pozvanka

Fotogaléria:

« Späť