Chyťme sa za mozog

odborná prednáška s upriamením na ľudský mozog

a jeho činnosť, ochorenia a spôsob ich liečby, ale najmä o prevencii,

v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove

4. marca 2019 o 14,00 h v priestoroch knižnice

chytme sa za mozog _ nas web

« Späť