Chránené územia

420_metodika06Názov: Chránené územia v regióne Trebišov

Podnázov: Metodický materiál

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 30 ks

Počet strán: 26

Rok vydania: 2009

« Späť