Biblia na cestách

Zemplínska knižnica v Trebišove Vás pozýva na unikátnu putovnú výstavu do svojich priestorov od 3. do 19. októbra 2017 v čase otváracích hodín.

Výstava predstavuje Bibliu, knihu kníh z hľadiska historického, ale predovšetkým z pohľadu jej posolstva súčasnému človeku. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si vyše 200 exponátov kníh, napísaných v rôznych svetových jazykoch. Z toho asi 40 kusov je starých výtlačkov Biblií, spevníkov, modlitebných kníh, kancionálov a katechizmov v časovom rozmedzí rokov 1693-1890, ďalšia časť kníh biblie (asi 50 kusov) sú zaradené ako mladšie a posledná časť budú nové súčasné knihy, ktoré predstavujú Bibliu v jej mnohojazyčných úpravách vrátane detských ilustrovaných kníh.

Najstarším exponátom výstavy je Biblia z roku 1693 v latinskom jazyku VULGÁTY. Výstava tiež ponúka tzv. “Hallské” vydanie Biblie z roku 1722 v staročeštine, ktorú vydal Matej Bel a Daniel Krman. Ozdobným “švabachom” je písané tzv.Gdaňské vydanie Biblie v poľskom jazyku z roku 1726, veľmi zaujímavý je aj staročeský “Žaltár” z roku 1744, či preklad Nového zákona z gréckej pôvodiny do staročeštiny z roku 1568.Veľmi starý a vzácny je pergamenový zvitok TÓRY, zachránený z budovy synagógy pred komunistickým režimom, na ktorom je v hebrejskom jazyku opísaná časť knihy Deuteronomium (5. Kniha Mojžišova) a to od kapitoly 22. do 27. Unikátom je aj Biblia vydaná v USA v počte len 3 kusov, ktorá váži takmer 10kg a každá z jej 66 kánonických kníh je vytlačená v inom svetovom jazyku.

Z nových kníh je nielen pre zberateľov zaujímavé luxusné prevedenie tzv. Biblie-Dalí, v ktorej ilustrácie namaľoval slávny španielsky maliar surrealizmu Salvador Dalí. Ďalej na výstave nájdete zaujímavé Biblie zo vzdialeného Tichomoria, či Nový zákon v jazyku Maurov, pôvodných obyvateľov Nového Zélandu. Skutočným unikátom je „Biblia“ vo forme MP3, ktorý obsahuje nahrávku celej Biblie v jazyku pidginenglish, ktorým hovoria domorodci na ostrove Papua nová Guinea. Zvláštnosťou je tzv. Biblia do nepohody (vystavená v akváriu), ktorá je vode odolná a nehorľavá. Tajomstvo „papiera“, z ktorého je vyrobená je chránené patentovým úradom USA.

Výstava ponúka aj súčasné preklady Biblii, tiež komentáre, slovníky, encyklopédie a sprievodnú literatúru. Časť vystavených kníh je venovaná aj deťom a mládeži.

Zdroj: www.biblianacestach.sk

Biblia hlavna pozvanka

Fotogaléria:

« Späť