Andrej Hnát

449_hnat2000Názov: Ing. Andrej Hnát

Podnázov: Výberová bibliografia

Zostavila: Jarmila Sabanová

Zodp. red.: Mgr. Mária Brindzáková, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 15 ks

Počet strán: 4

Rok vydania: 2000

« Späť