Akadémia malého predškoláka – Po stopách kocúra Félixa

Akadémia malého predškolákaPo stopách kocúra Félixa

poznávacie, zážitkové a interaktívne stretnutie pre predškolákov a deti v rannom veku

18. január 2019 o 10:00 h v priestoroch knižnice

Knižnica je ideálnym miestom na objavovanie stoviek kníh. Je pokojným a relaxačným miestom, kde môžeme objavovať množstvo malých pokladov. Akadémia malého predškoláka pripravuje deti od najmladšieho veku na pravidelné návštevy knižnice a buduje u nich pozitívny vzťah ku knihám. 1. stretnutie nenásilným spôsobom napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa. Na zvedavých cestovateľov čaká v našej knižnici nerozlučný spoločník – roztomilý kocúr Felix, ktorý ke sprievodcom na objavných cestách po Slovensku.

Akadémia malého predškoláka 1

« Späť