Akadémia malého predškoláka

Akadémia malého predškolákaDieťa v krajine hodnôt

poznávacie, zážitkové a interaktívne 3. stretnutie pre predškolákov a deti v rannom veku

2. mája 2019 o 10:00 h v priestoroch knižnice

Knižnica je ideálnym miestom na objavovanie stoviek kníh. Je pokojným a relaxačným priestorom, ktorý ukrýva množstvo malých pokladov. Akadémia malého predškoláka pripravuje deti od najmladšieho veku na pravidelné návštevy knižnice a buduje v nich pozitívny vzťah ku knihám. Tretie stretnutie je zamerané na výchovu k hodnotám, ktoré sú ukryté v knihách.

« Späť