25. výročie CHKO LATORICA – výstava

otvorenie výstavy

23. novembra 2015 o 9,00 h

výstava potrvá do 4. decembra 2015 a bude prístupná verejnosti

v čase otváracích hodín knižnice

Chránená krajinná oblasť Latorica je druhým veľkoplošným chráneným územím nížinného typu krajiny na území SR. Územie zahŕňa hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy, kde sa nachádzajú rôzne typy biotopov – lužné lesy, vodné a mokraďové biotopy, lúky a pasienky, ale aj suchomilné biotopy. Najvýznamnejším fenoménom tejto oblasti sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike. Zo vzácnych vodných rastlín sa tam nachádza lekno biele, leknica žltá, rezavka aloovitá, kotvica plávajúca, húsenikovec erukovitý a mnohé iné. Pravidelne zaplavované lúky, slúžiace ako pastviny, sú charakteristické rozptýlenými skupinami krovín a krovinných spoločenstiev, ako aj solitérmi, prevažne vŕbami. Z pozoruhodných zástupcov fauny sa v oblasti vyskytuje koník stepný, modlivka zelená, korytnačka močiarna, volavka purpurová, beluša malá, kormorán veľký, orliak morský, kúdelníčka lužná, netopier obyčajný a iné. Lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá, inundačné územie Latorice so spleťou ramien, pieskové duny – to všetko vytvára svojrázny a neopakovaťeľný charakter Latorickej roviny.

Viac info na: www.dolnyzemplin.sk, http://www.navstivtokajrovina.sk/sk/informacie/chranene-uzemia, http://www.sopsr.sk/web/?cl=11226

10896_pozvanka-obr

« Späť