180. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny

V dňoch 11. – 16. júla 1843 na fare v Hlbokom sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny.

« Späť