160. výročie založenia Matice slovenskej

4. augusta 2023 si pripomíname 160. výročie založenia Matice slovenskej.

„Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať, a na jeho zvelebení pracovať.“

Stanovy Matice slovenskej, 1862 (§ 1)

 

« Späť