S Osmijankom a Slniečkom v štyroch krajinách

Začiatok februára 2008 sa v Zemplínskej knižnici Trebišov niesol v znamení podujatia Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty, ktorého súčasťou bola výstava štyroch Osmijankových rozprávkových krajín Buvikovo, Spievankovo, Zvieratkovo a Písmenkovo. Spoluorganizátormi boli vydavateľstvo Buvik, nezisková organizácia Osmijanko a časopis Slniečko, ktorý vychádza v LIC.

Výstava predstavila bohatú tvorbu slovenských spisovateľov a ilustrátorov pre menšie deti, poukázala na tvorivé možnosti prijímania literárnych a výtvarných hodnôt, na hravé formy stretávania sa s poéziou, jednoduchými prozaickými textami, rozprávkou, povesťou i autorským príbehom.V čase od 29. januára do 29. februára 2008 denne navštevovali knižnicu celé triedy predškolákov, žiakov I. stupňa základných škôl, školské družiny,deti so svojimi rodičmi, ako aj stredoškoláci a dospelí čitatelia – dovedna vyše 1200 návštevníkov.

Od 18. do 20. februára pracovníci knižnice spolu so šéfredaktorkou vydavateľstva Buvik Máriou Števkovou, šéfredaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou a riaditeľkou organizácie Osmijanko Miroslavou Biznárovou pripravili pre deti dve podujatia, na ktorých sa s nimi zahrali v štyroch rozprávkových krajinách a porozprávali si aj o tom, prečo deti rady ale aj nerady čítajú. Štvrtáci z trebišovských základných škôl – ZŠ Sever na Pribinovejulici s pani učiteľkou Krišákovou a ZŠ M. R. Štefánika s pani učiteľkou Gumanovou ukázali, že čítanie môže byť dobrodružstvom aj zábavou, najmä ak sa zapojíte celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty! Ako zohraný tím sa prejavili aj v zábavnej súťaži Milionár, premenovanej pri tejto príležitosti na Knihomoľa, lebo odmenou za správne odpovede neboli peniaze, ale pekné knižky. Tých, ktorým čítanie ešte veľmi nevonia, zaujal literárno-umelecký časopis Slniečko, ktorý prostredníctvom rozprávok, povestí a básničiek, ale najmä zaujímavých vernisáží najnovších knižiek pre deti, dokáže vtiahnuť potenciálneho čitateľa do nepoznaného sveta plného lákavých dobrodružstiev. Knižky zo štyroch krajín detstva,ako aj časopis Slniečko a revue o umení pre deti BIBIANA zaujali aj paniučiteľky a knihovníčky na odbornom seminári 19. februára v popoludňajších hodinách. Zúčastnilo sa na ňom 37 pedagogických a knižničných pracovníkov z Trebišova, Košíc, Michaloviec, Sečoviec, Michalian, Borše, Žipova a Hrčeľa, ktorí sa obetavo venujú šíreniu a osvojovaniu hodnotnej detskej knihy v školách, knižniciach a početných rómskych osadách, kde sa otázka čítania bytostne dotýka nielen rozvoja gramotnosti, ale aj etickej a estetickej vybavenosti detských

« Späť