S Osmijankom a Slniečkom v štyroch krajinách detstva

Začiatok februára 2008 sa v Zemplínskej knižnici Trebišov niesol v znamení podujatia Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty, ktorého súčasťou bola výstava štyroch Osmijankových rozprávkových krajín Buvikovo, Spievankovo, Zvieratkovo a Písmenkovo. Spoluorganizátormi boli vydavateľstvo Buvik a nezisková organizácia Osmijanko a časopis Slniečko, ktorý vychádza v LIC.

Výstava predstavila bohatú tvorbu slovenských spisovateľov a ilustrátorov pre menšie deti, poukázala na tvorivé možnosti prijímania literárnych a výtvarných hodnôt, na hravé formy stretávania sa s poéziou, jednoduchými prozaickými textami, rozprávkou, povesťou i autorským príbehom.

V čase od 29. januára do 29. februára 2008 denne navštevovali našu knižnicu celé triedy predškolákov, žiakov I. stupňa základných škôl, školské družiny, deti so svojimi rodičmi, ako aj stredoškoláci a dospelí čitatelia –dovedna vyše 1200 návštevníkov.

Od 18. do 20. februára pracovníci knižnice spolu so šéfredaktorkou vydavateľstva Buvik Máriou Števkovou, šéfredaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou a riaditeľkou organizácie Osmijanko Miroslavou Biznárovou pripravili pre deti dve podujatia, na ktorých sa s nimi zahrali v štyroch rozprávkových krajinách a porozprávali si aj o tom, prečo deti rady ale aj nerady čítajú. Štvrtáci z trebišovských základných škôl – ZŠ Sever na Pribinovej ulici s pani učiteľkou Krišákovou a ZŠ M. R. Štefánika s pani učiteľkou Gumanovou ukázali, že čítanie môže byť dobrodružstvom aj zábavou, najmä ak sa zapojíte celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty! Ako zohraný tím sa prejavili aj zábavnej súťaži Milionár, premenovanú pri tejto príležitosti na Knihomoľa, lebo odmenou za správne odpovede neboli peniaze, ale pekné knižky. Tých, ktorým čítanie ešte veľmi nevonia, zaujal literárno-umelecký časopis Slniečko, ktorý prostredníctvom rozprávok, povestí a básničiek, ale najmä zaujímavých vernisáží najnovších knižiek pre deti, dokáže vtiahnuť potenciálneho čitateľa do nepoznaného sveta plného lákavých dobrodružstiev. Knižky zo štyroch krajín detstva, ako aj časopis Slniečko a revue o umení pre deti BIBIANA zaujali aj pani učiteľky a knihovníčky na odbornom seminári 19. februára v popoludňajších hodinách. Zúčastnilo sa na ňom 37 pedagogických a knižničných pracovníkov z Trebišova, Košíc, Michaloviec, Sečoviec, Michalian, Borše, Žipova a Hrčeľa, ktorí sa obetavo venujú šíreniu a osvojovaniu hodnotnej detskej knihy v školách, knižniciach a početných rómskych osadách, kde sa otázka čítania bytostne dotýka nielen rozvoja gramotnosti, ale aj etickej a estetickej vybavenosti detských adresátov.

Zdroj

« Späť