Odstránenie zatekania strechy budovy MsKs

Podľa zákona §9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme vyhlásené verejné obstarávanie na odstránenie zatekania strechy budovy MsKs – časť nad organizáciou Zemplínskej knižnici na ulici M. R. Štefánika č. 53 Trebišov

« Späť