Na našu školu zavítala vzácna návšteva

Na základe spoločného projektu so Zemplínskou knižnicou v Trebišove navštívil stredu 29. septembra naše gymnázium dramatik, prozaik, diplomat a politik Ing. Jozef Banáš.

Okrem neformálnej diskusie, zahŕňajúcej rôzne stránky života mali možnosť zástupcovia jednotlivých ročníkov, spoznať literárnu tvorbu tejto zaujímavej a často, ako to sám o sebe povedal, kontroverznej osobnosti. Množstvo životných zážitkov, skúseností a hlavne zaujímavý pohľad na dnešný svet spojil autor aj s apelom na mladú generáciu, aby sa kniha stala bežnou súčasťou ich životného štýlu a poznávania. Neopomenul ani svoje humorné i vážnejšie životné etudy, ktoré zavŕšil hudobným vystúpením s pripravenou gitarou, pričom nebol sám, keďže na duet vo francúzštine s ním sa dal nahovoriť aj prítomný p. prof. Šuch.

Vyše hodinové stretnutie ubehlo veľmi rýchlo. Ostalo však po ňom množstvo podnetov a inšpirácii, ktoré mladý človek „môže, ale aj nemusí zužitkovať vo svoj prospech.“

PhDr. Marek Čižmár

Zdroj

« Späť