Cena za web

KNIŽNICE:  Cenu  za  web  získala  verejná  knižnica  v  Trenčíne.  Verejná  knižnica  Michala  Rešetku  v  Trenčíne  získala  prvé  miesto  v  celoslovenskej  súťaži  o  najlepší  web.  Ocenenie  v  kategórii  verejných  a  školských  knižníc  jej  udelila  odborná  porota  v  súťaži  organizovanej  Spolkom  slovenských  knihovníkov.  Porota  sa  pri  hodnotení  webov  knižníc  zameriavala  na  obsah,  aktuálnosť  a  príťažlivosť  stránky,  ďalej  na  prehľadnosť,  originálnosť  a  interaktivitu.  Po  trenčianskej  krajskej  knižnici  získali  od  poroty  najviac  hlasov  Knižnica  Józsefa  Szinnyeiho  v  Komárne  a  Zemplínska  knižnica  Trebišov.  Porota  udeľovala  ceny  aj  webom  odborných  knižníc,  v  nej  uspeli  Slovenská  knižnica  pre  nevidiacich  Mateja  Hrebendu  v  Levoči,  Univerzitná  knižnica  v  Bratislave  a  Knižnica  Vysokej  školy  manažmentu  City  University  of  Seattle.  V  oboch  kategóriách  porota  hodnotila  24  knižníc.  Najhoršie  dopadli  Školská  knižnica  pri  Gymnáziu  Hlinská  v  Žiline  a  Univerzitná  knižnica  Trenčianskej  Univerzity  Alexandra  Dubčeka  v  Trenčíne.

Zdroj

Späť