Hlavolamy

1. V abecede sú niektoré písmenká vynechané. Z týchto chýbajúcich písmeniek vytvor meno slovenského spisovateľa.

 

C D E F G I J K L M

O P Q S T V W X Y Z

 

2. Pavúk sa zďaleka vracia do svojej pavučiny, aby sa pozrel, či sa mu tam niečo chutné chytilo. Za prvú hodinu prešiel štvrtinu celkovej vzdialenosti  k svojej pavučine. Počas druhej hodiny zdolal tretinu zostávajúcej vzdialenosti. V priebehu tretej hodiny prešiel dĺžku zodpovedajúcu štvrtine zostávajúcej vzdialenosti a za štvrtú hodinu prešiel polovicu posledného zvyšku. Ostali mu ešte posledné 3 metre. Koľko metrov pavúk zatiaľ prešiel?

 

3. V každom z nasledujúcich slov chýba nejaké písmenko. Chýbajúce písmenká tvoria dokopy ďalšie slovo. Poznáš všetky slová?

 

O?PAD                            R?ZEŇ

MYD?O                           ŠO?ÉR

KON?K                           PEK?Ý

 

 

4. V knižnici majú od niektorých autorov viac kusov knižiek /na obrázku je tento počet napísaný pod menom autor/. Koľko knižiek majú od Jána Smreka?

 

MARTIN KUKUČÍN                                  ĽUDOVÍT ŠTÚR

              55                                                               50

 

MARGITA FIGULI                                     JÁN SMREK

              40                                                              ?