Beseda s ikonopiscom

Stredu 3. marca sa naši druháci zúčastnili v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove zaujímavej besedy s mladým a talentovaným ikonopiscom Mgr. Róbertom Demkom.

Toto podujatie, ktoré je jedným z mnohých v rámci Roka kresťanskej kultúry, prinieslo našim študentom nielen zodpovedanie mnohých, doteraz nepoznaných otázok, ale aj prezradenie zaujímavostí, ktoré súvisia so vznikom ikony. Podnety, inšpirácie, ovplyvňujúce ikonopisca pri práci, typy a zloženie farieb, ktoré pri ich písaní používa, či okolnosti, ktoré súvisia s ich tvorbou boli len útržkom zo širokej diskusie.Zaujímavým poznatkom, najmä pre tých, ktorým táto technika učarovala, bola informácia, že počas tohtoročných letných prázdnin sa chystá kurz písania ikon pre záujemcov zo širokého okolia. Miestom jeho konania bude pravdepodobne CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

PhDr. Marek Čižmár

Zdroj

« Späť