Pamäte veľkých činov

Roky končiace sa osmičkou sú v československej histórii prelomovými, hýbali dejinami a do veľkej miery sa stali osudnými. Košický samosprávny kraj a dvanásť kultúrnych zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, sa zapája do série podujatí s názvom „Osmičková jeseň“. Organizovaním rôznych podujatí si tieto organizácie chcú pripomenúť historické udalosti revolučného roku 1848, vznik prvej Československej republiky v roku 1918, Viedenskú arbitráž z roku 1938, Pražskú jar v roku 1968 a sviečkovú manifestáciu v roku 1988.

Do osláv okrúhlych výročí, ako jedna z dvanástich kultúrnych zariadení KSK, sa prostredníctvom svojej programovej ponuky zapája aj Zemplínska knižnica v Trebišove svojimi aktivitami počas celého mesiaca október 2018.

Pamate veľkých činov pozvanka

Umenie živého slova

Interpretácia literárnej predlohy, proces tvorby umeleckého prednesu

workshop pre pedagógov a tvorivá dielňa pre recitátorov stredných škôl

s lektorkou pre umelecký prednes, tvorbu recitačných kolektívov a divadla poézie,

MgA. Maricou Harčaríkovou,

26. októbra 2018 o 9:00 h.

Podujatie bude aktívne a tvorivo orientované na prípravu študentov

na súťaž v umeleckom prednese.

Lektorka podujatia MgA. Marica Harčaríková pôsobí ako pedagóg hudobno-dramatického umenia na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, je členkou odborných porôt na celoštátnych súťažiach v umeleckom prednese, úspešne vedie recitátorov – víťazov celoštátneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, je držiteľkou ocenení za režijnú tvorbu a pedagogickú činnosť v oblasti dramatickej tvorby a umeleckého slova, lektorkou celoštátnych tvorivých dielní.

Podujatie v rámci projektu „Letom literárnym svetom 6“ z 2. série Čítaj, aby si žil, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu

Umenie živého slova Harcarikova pozvanka

Slovensko krajina plná tajomstiev

15. 10. 2018 o 9:00 a  10:30

Slovensko krajina plná tajomstievbeseda a predstavenie knihy Slovensko krajina plná tajomstiev – Vodné dobrodružstvá 2 o zážitkovom spoznávaní Slovenska prostredníctvom dobrodružných príbehov, so šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice Lenkou Šingovskou.

Ďalšia dobrodružno-náučná kniha zo série  “Slovensko – krajina plná tajomstiev” predstavuje Slovensko cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom “Vodné dobrodružstvá 2” je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak.

Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom – lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Na Lomnickom štíte zažije Miško nečakané dobrodružstvo, vďaka ktorému pochopí zložitý prírodný cyklus vody. Termálny prameň Trajan i minerálne pramene v Tatranskej kotline v ňom prebudia obdiv k prírodnému bohatstvu Slovenska. Vodný žľab v Rakytove mu pripomenie život našich predkov a predstaví originálny spôsob, ako ľudia v minulosti využívali vodu na uľahčenie svojej namáhavej práce. Prečerpávacia elektráreň na Čiernom Váhu uchváti Miška svojou dômyselnosťou pri premene energie vody na elektrickú energiu. Pri rybníkoch v Sennom Miško pochopí, že keď človek vhodne podporuje prírodné procesy, prináša to osoh prírode aj človeku. Na návšteve čistiarne odpadových vôd Miško spozná človekom vytvorený malý vodárenský kolobeh vody, proces čistenia vody a jej návratu do prírody. Rušný bratislavský prístav v ňom podnieti zamyslenie sa nad ekologickosťou dopravy. Ružínska priehrada, ktorá chráni ľudské obydlia pred nepriazňou vodného živlu, si počas dňa otvorených dverí vyslúži nielen Miškov obdiv a uznanie. Veľkým zážitkom bude návšteva jedinečnej Krásnohorskej jaskyne, ktorú vytvorila voda svojím pôsobením v dávnych dobách. Miško si počas prázdnin uvedomí, že najdôležitejším darom zeme je voda a jeho životným poslaním je chrániť ju.

Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. Pridanou hodnotou ilustrácií sú zobrazené detaily objektov v prierezových pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri návšteve danej lokality nemá možnosť vidieť.

Zdroj: http://class.eu.sk/knihy/Vodne_dobrodruzstva_2.html

Beseda so Šingovskou