KNIHOBOX – nový kolega v knižnici

Zemplínska knižnica v Trebišove má nielen bibliobox, ale svojim čitateľom ponúka aj ďalšiu novinku, a to KNIHOBOX.

KNIHOBOX umožňuje všetkým zaregistrovaným čitateľom knižnice využívať bezkontaktnú výpožičnú službu, na základe ktorej si čitatelia môžu vyzdvihnúť svoje vopred objednané knihy 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Zavedením tejto novej služby vychádzame v ústrety čitateľom, ktorí nestíhajú prísť do knižnice počas prevádzkovej doby alebo preferujú bezkontaktné výpožičky bez osobnej návštevy knižnice. 

Knihobox je umiestnený pri vchodových dverách budovy Mestského kultúrneho strediska.

 Ako to funguje?

  1. Zaregistrovaní čitatelia si dopredu objednajú žiadané dostupné dokumenty z fondu našej knižnice:

– emailom:  mvs@kniznicatv.sksluzby@kniznicatv.sk

– telefonicky:  056 672 42 22,    056 668 90 10

s uvedením svojho mena, adresy a čísla čitateľského preukazu.

  1. U čitateľov do 15 rokov žiada o túto službu zákonný zástupca.
  1. Vami žiadané výpožičky Vám knihovníci pripravia a zaevidujú do výpožičného systému.
  1. Knižnica Vám, najneskôr do 3 pracovných dní, zašle emailom správu o vyzdvihnutí žiadaných kníh, s uvedením kódu (posledného štvorčíslia z Vášho čitateľského preukazu), podľa ktorého si budete môcť knihy z knihoboxu vybrať.
  1. Pri vyzdvihnutí dokumentov z knihoboxu je potrebné mať pri sebe čitateľský preukaz.
  1. Knihy v knihoboxe na Vás budú čakať 3 dni od odoslania oznámenia o vyzdvihnutí.
  1. Poplatok za objednávku 1 exemplára je 0,30 €, ktorý uhradíte pri najbližšej možnej návšteve knižnice alebo aj online na účet knižnice č. SK90 8180 0000 0070 0018 4657.
  1. Pri nevyzdvihnutí objednávky do 3 dní, knihy z knihoboxu vyberieme, ale váš poplatok za objednávku na čitateľskom konte zostáva neuhradený vo forme pokuty.

Motanka – bábika dobrých želaní

Stála pri kolíske ako sudička, privolávajúca požehnanie a priazeň staroslovanských bohov, sprevádzala človeka na jeho ceste životom ako spoločníčka v dobrom i zlom. Bola pomocnicou v domácnosti, prinášala pohodu a pokoj členom rodiny, zabezpečovala hojnosť v čase úrody i účinnú pomoc vo chvíľach bolesti a nedostatku; prostredníčka medzi zemou a nebom, medzi svetom ľudí a panteónom staroslovanských božstiev. Bola strážnym anjelom, sprevádzajúcim človeka – ruka v ruke s ním putovala na jeho ceste za šťastím, motanka – bábika amulet. Nádherne zdobené a uctievané ako rodinné relikvie boli často tieto bábiky amulety chránené pred poškodením a odovzdávané z generácie na generáciu.

Podľa niektorých historických zdrojov sprevádzajú človeka motané bábiky – amulety viac ako 5 tisícročí. Tradícia ich tvorby pretrváva v slovanských krajinách do dnešných čias; toto umenie sa v rodinách dedí z pokolenia na pokolenie. Na Slovensku je táto tradícia, zdedená po prastarých slovanských predkoch, žiaľ, už takmer zabudnutá. Pozývame vás všetkých, aby ste nám toto dedičstvo starých Slovanov pomohli vzkriesiť k novému životu.

Návrh motanka (003)

Venujme si čas

ZUZANA KUBAŠÁKOVÁ je mama, učiteľka a úspešná spisovateľka. Príchod detí jej priniesol do života niečo nové.  Bola to vášeň pre písanie detských kníh. Námety na rozprávky čerpá autorka z vlastných skúseností pri výchove svojich detí, ako aj zo skúseností iných rodičov. Niektoré témy v rozprávkach konzultovala so špecialistami v danej oblasti ako sú detský pediater, či logopedička.

Knihy: Škriatok v pyžamku
Víla zo šatôčky
Škriatok
Víla a Hviezdička
Víťaz je v každom z nás
Krajina Lubetha
Soplík Lolík

Kubašáková