Deti v sieti

Európsky deň za bezpečnejší internet sa organizuje od roku 2004. Jeho hlavným cieľom je upozorniť deti a mladých ľudí na zodpovedné používanie internetu a nových informačných technológií.

Dnes deti už od malička trávia veľa času na internete najmä pri hraní hier, sledovaní rôznych videí, chatovaní. Internet je pre nich zdrojom zábavy, trávenia voľného času ale aj komunikácie s priateľmi. Alarmujúci je fakt, že vek detí, ktoré na internete surfujú denne viac než hodinu, sa každým rokom zvyšuje. Preto je potrebné naše deti chrániť pred hrozbami online sveta, ktorými sú napríklad kyberšikana či závislosť od internetu.

Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet realizuje knižnica, pre žiakov základných škôl, prezentáciu zameranú na používanie internetu bez rizika 26. februára 2019 o 10.00 hod.

Bezpečný internet pozvanka

Jarné prázdniny v knižnici

Konečne zasa prázdniny! Potešia sa deti, povzdychnú si rodičia. V knižnici máme riešenie pre jedných aj pre druhých.

Ak prídete, milé deti, k nám do knižnice v pondelok 18. februára, v stredu 20. februára a v piatok 22. februára od 10,00 h do 12,00 h, strávite časť prázdnin aktívnym oddychom a pritom sa môžete zahrať, zabaviť, ponoriť do rozprávky, vylúštiť záhady a zázraky ročných období, vyskúšať si svoju trpezlivosť pri spoločenských hrách a domov si odnesiete malú pozornosť z tvorivej dielne.

V príjemnom prostredí knižnice spoznáte nových kamarátov, pozriete si zaujímavú rozprávku, pohodlne si posedíte a všetky knihy v knižnici budú pre vás ako na dlani.

Už teraz na Vás tešíme a sme pripravení!

Jarné prázdniny pozvanka nas web

Medzinárodný deň darovania kníh

Valentín 2019

Medzinárodný deň darovania kníh

International Book Giving Day

14. februára na Valentína sa neoslavuje len deň zaľúbených, ale aj tých, ktorí milujú knihy.

International Book Giving Day sa oslavuje od roku 2012 a jeho poslaním je darovať knihu a urobiť tým radosť. Spojte teda tieto dva sviatky dokopy a potešte svoju lásku, svojho blízkeho alebo aj svoju knižnicu tým, že im okrem prejavu náklonnosti či objatia darujete aj knihu …

Ak patríte do skupiny tých zaľúbených, ktorí milujú knihy, Zemplínska knižnica v Trebišove Vám na Valentína, 14. februára 2019, ponúka svoj knižný darček a k tomu zápisné do knižnice na celý rok ZDARMA pre zaľúbený pár.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania kníh môžete aj Vy na oplátku knižnicu potešiť a darovať jej peknú novú knihu.

Tešíme sa na Vás všetkých!

Valentín pozvanka na web

Medzinárodný deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day), ktorý bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999.

Tento deň, na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti, si pripomíname každý rok od februára 2000 a jeho cieľom je poznávanie, precvičovanie a hlavne pripomenutie si materinských jazykov po celom svete.

Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.

Zdroj: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka

Pri tejto príležitosti organizujeme podujatie pre žiakov základnej školy

v priestoroch knižnice 12. februára 2019 o 10:00 h, na ktoré Vás pozývame!

medzinárodný den materinského jazyka (3)

 

Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska

Pozývame Vás na besedu s prozaikom, pedagógom, germanistom a prekladateľom

doc. PhDr. Ľudovítom Petraškom, PhD.

v stredu 6. februára 2019 o 10:00 h

Ľudovít Petraško, prešovský prozaik, pedagóg, germanista, prekladateľ.

Po štúdiu na prešovskom gymnáziu sa rozhodol študovať nemecký i slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a počas záverečných ročníkov absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku.

Jeho pestrá pracovná kariéra, vždy nejakým spôsobom súvisela s knihami. Začínal ako múzejník v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, neskôr bol redaktorom Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, potom pár rokov na voľnej nohe a následne knihovníkom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Napokon zakotvil na Prešovskej univerzite, kde od roku 1990 učí nemeckú literatúru.

Aj jeho autorský záber je pomerne široký, od novely, cez povesti, drámu až k literatúre faktu, prekladom a literárnovedným prácam.

Okrem početných odborných prác, literárnych a publicistických článkov do viacerých súčasných periodík (Romboid, Revue svetovej literatúry, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Javisko, Historická revue, Pamäť národa ai.), prekladov z nemčiny i angličtiny, je aj autorom viacerých rozhlasových hier a adaptácií divadelných hier pre rozhlas.

Jeho najnovším dielom je kniha povestí pod názvom Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska, ktorú autor vydal v roku 2018.

L. Petraško pozvánka

VESELÁ ARCHITEKTÚRA

Srdečne Vás pozývame na výstavu maliarky Mgr. Lucie Chocholáčkovej,

ktorá sa vo svojej tvorbe venuje architektúre, mestským pohľadom, samotným životom neživých vecí a očareniu zvieratami. Podľa odoziev návštevníkov výstavy vraj jej obrazy rozprávajú príbehy a namaľované budovy tancujú, či jednoducho sú v pohybe. Autorka je šikovnou výtvarníčkou, ktorá dáva mestám a ich dominantám úplne iný rozmer, a preto v každom motíve jej obrazu cítiť dynamiku a pohyb. 

Autorka výstavy žije a pracuje v Michalovciach. Ukončila Fakultu výtvarnej výchovy v Prešove. Zúčastnila sa viacerých sólových a skupinových výstav na Slovensku aj v zahraničí. Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach  na Slovensku, ale aj v Česku, Anglicku, Holandsku, Taliansku, USA a  Austrálii.

Slávnostné otvorenie výstavy s výtvarným workshopom bude

v pondelok 4. februára 2019 o 9:00 h. v priestoroch knižnice.

Výstava v knižnici potrvá od 1. februára do 28. februára 2019.

Vesela architektura pozvanka