Stratené (nájdené) poklady Zemplína

Zemplínska knižnica v Trebišove Vás pozýva na besedu s tvorcami publikácie Sprievodca hradmi Zemplína, ktorými sú  Iveta Rusňáková a Jozef Fűry.

Sprievodca hradmi Zemplína je 32 stranová, neveľká, brožovaná publikácia o hradoch
Zemplína, ktorú vydalo občianske združenie Ontis Humenné.
Kniha stručným, ale veľmi prehľadným spôsobom informuje o základných faktoch z histórie 14 vybraných známych i menej známych hradov a hrádkov na východnom Slovensku.
S nakreslenou idealizovanou podobou každého hradu pre lepšiu predstavivosť a prehľadnou mapou Zemplína je vhodným doplnkom na výlety pre malých i veľkých po týchto našich zemplínskych kamenných velikánoch, ktorí ovplyvnili aj naše dejiny.

Beseda s prezentáciou knihy sa uskutoční 24. novembra 2017 o 8:00 hod. v priestoroch knižnice.

Sprievodca hradmi Zemplína POZVANKA

Poézia ľudskej duše

Pozývame Vás na fotografickú výstavu Poézia ľudskej duše, autora RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc., významného slovenského astronóma a popularizátora astronómie z Astronomického ústavu SAV, ktorý počas svojich ciest nahliadol do viacerých exotických končín sveta, odkiaľ pochádzajú aj ponúkané fotografie na výstave. Autorov pohľad na svet ľudí si môžete vychutnať od 20. novembra  až do 31. decembra 2017 v priestoroch knižnice v čase otváracích hodín.
Vystavované fotografie sú súčasťou rovnomennej knihy “Poézia ľudskej duše”, ktoré autor získal počas pracovných ciest za úplnými zatmeniami Slnka vo svete. 

Vojtech RUŠIN – astronóm, cestovateľ, fotograf a popularizátor astronómie. Celý život pozerá do vesmíru, teleskopmi „ťahá“ hviezdy bližšie k nám, detailne skúma našu najbližšiu hviezdu – Slnko, tieni ho Mesiacom a „Corona“ nie sú jeho obľúbené cigary alebo pivo, ale objekt profesného záujmu. Súčasťou jeho batožiny pri cestách na úplné zatmenia Slnka po svete sú aj fotografické aparáty, ktoré „mapujú“ tváre ľudí z navštívených miest. Hoci je astronómom, veľmi rád sa pozerá na svet očami bežného človeka, a tento pohľad stojí za to. A ešte ho aj sprostredkúva iným, napr. cez fotografie zo seriálu „Tváre“. Kto pochopí, čo je v tých fotografiách zrkadlené, vidí oveľa viac, ako len nemé tváre a farby. Objaví vesmír v nás ľuďoch, v našich dušiach.

Pozvanka Rušin

Deň väznených spisovateľov

15 november – Deň väznených spisovateľov  sa pripomína od roku 1980 a vznikol z iniciatívy Medzinárodného PEN Klubu spisovateľov.
V súčasnosti je na svete uväznených  vyše 200  spisovateľov a novinárov. Ich jediným „zločinom“ je, že vyjadrili svoju mienku v printových či audiovizuálnych médiách alebo podporovali tých, ostali do konfliktu s  vládcami. Spisovatelia a  novinári sú objektom permanentných  vyhrážok, mnohí z nich sú za svoju tvorbu prenasledovaní, väznení alebo obmedzovaní.
Práve cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o prenasledovaných a väznených spisovateľoch, básnikoch, vydavateľoch a novinároch na celom svete.
Tento deň je určený na podporu autorov a ich práva na slobodu prejavu a práva na šírenie informácií.

Deň väznených spisovateľov

Zdroj: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/1967-11- 15/
Zdroj. http://www.litcentrum.sk/30113

Nezažiješ, neuveríš

Dobrá kávička a príjemná atmosféra v knižnici Vás privedie na iné myšlienky. Život sa skladá z príjemných aj nepríjemných drobností, a preto je veľmi dôležité vedieť sa aj odreagovať a vypočuť si iné osudy a od iných ľudí. Toto všetko Vám ponúkame na stretnutí s autorkou ženských románov Luciou Saskovou 15. novembra 2017 o  16,30 hod. U nás zrelaxujete a Váš život sa znova posunie o kúsok ďalej. Veríme, že to bude ten príjemnejší kúsoček.

Lucia Sasková – píše vo svojich knihách o reálnych osobách, situáciách, osudoch… Hoci vo svojich príbehoch odhaľuje niekedy nie príliš lichotivé vlastnosti ľudí, jej knihy priťahujú čoraz viac čitateľov.  Jej nová kniha Zlatokopka 3 je pokračovaním úspešného románu (Zlatokopka, Zlatokopka 2) o osude ženy, ktorá už síce zmenila svoj život, ale minulosť ju dobieha a vyberá si svoju daň…

Saskova Pozvanka