Dieťa v krajine hodnôt

Akadémia malého predškoláka pripravuje deti od najmladšieho veku na pravidelné návštevy knižnice a buduje v nich pozitívny vzťah ku knihám.

Prvé stretnutie, v novom roku, je zamerané na výchovu k hodnotám, ktoré sú ukryté v knihách a uskutoční sa 28. februára 2020 o 10:00 v priestoroch knižnice pre malých predškolákov, ktorých k nám srdečne pozývame!

Akademia malého predškoláka

Online deti

Deň pre bezpečnejší internet podporuje Európska komisia a jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje sieť INSAFE. Zmyslom tohto dňa je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti.

Problematike zodpovedného používania internetu bude venovaná aj prezentácia Online deti 24. februára 2020 o 10:00 h v knižnici

online deti

21 Február – Deň materinského jazyka – vychodňarsky dialekt

Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento dátum ustanovilo UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. Pripomíname si ním dôležitosť vlastného jazyka, zároveň ale aj menšinových jazykov a kultúrnych čŕt malých aj väčších národov.

21. februára 2020 o 13:00 h, pre žiakov základných škôl, v priestoroch knižnice

Medzinárodný deň materinského jazyka

Sviatok jedla – Fašiangy

Interaktívna edukačná prezentácia, zo série podujatí tradičnej ľudovej kultúry – Sviatok jedla – Fašiangy, pripomenie význam tohto sviatku pre našich predkov, jeho históriu, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vôňu zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, bujaré zábavy, fašiangové sprievody v tzv. ľudovom divadle 19. februára 2020 o 14:00 h v priestoroch knižnice.

Srdečne Vás pozývame!

fasiangy2020