Ponuky pre školy

Trieda číta s nami

Spoločné čítanie vás zaujme viac!

Čas strávený pri spoločnom čítaní  kníh na hodinách  slovenčiny, alebo počas suplovanej hodiny, či v družine, vám umožní putovný súbor kníh.

Súbory sú zostavené z kníh rôznych žánrov, vhodné aj ako doplnkové čítanie pre deti  2. – 3. ročníka a  4. – 5. ročníka.

Vytvorený je samostatný súbor kníh na dopravnú výchovu.

Vaša škola si knihy z putovného súboru môže požičať  za ročný – členský  poplatok 10 eur na triedu.
Putovný súbor vám doručíme priamo do vašej školy a požičiame na jeden mesiac, v prípade potreby je možné aj predĺženie vypožičaných kníh ešte o jeden mesiac.

Požadovaný putovný súbor kníh si môže vaša škola objednať:
Zemplínska knižnica v Trebišove, M.R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
Tel.: 056/672 42 22
Bc. Marianna Majcherová: e-mail: majcherova@kniznicatv.sk
Naděžda Matejová: e-mail: matejova@kniznicatv.sk

 

Milé pani učiteľky, učitelia a vychovávatelia!

S vedomím vplyvu literatúry na zmyslový vývoj detí, Vám ponúkame možnosť využiť naše tematické aktivity k spestreniu práce s Vašimi zverencami v materských, základných a stredných školách.

Pri výbere tém vychádzame z myšlienky zaujať, ponúknuť známe veci v netradičnom prostredí a pomocou detskej fantázie ďalej rozvíjať čitateľské zručnosti a zároveň priblížiť deťom knižnicu.

Zameriavame sa predovšetkým na žiakov základných škôl, ale nebránime sa ani spolupráci so strednými školami, pretože je potrebné aby si študenti osvojili postupy pri vyhľadávaní prameňov.

Podujatia pripravujú naše knihovníčky, ktoré s touto činnosťou majú veľmi dobré skúsenosti.

1. INFORMAČNÁ VÝCHOVA

A/ PREDŠKOLÁCI V KNIŽNICI / MŠ/

Žiť ako v rozprávke

Rozprávková knižnica

Za zvieratkami do knižnice

Rozprávanie o vílach a škriatkoch

Maľujeme s básničkou

 • zoznámenie detí s knižnicou, čo môžeme robiť v knižnici, rozprávkovým príbehom vysvetľujeme deťom ako vzniká kniha a akú cestu zdoláva kým sa dostane do knižnice, zaobchádzanie s knihou, čo sa ukrýva v knihe, aké príbehy a rozprávky deti poznajú, rozprávanie o tom, aké knihy majú deti doma a kto im číta

B/ PO PRVÝKRÁT V KNIŽNICI /I. st. ZŠ /

Dom plný kníh

Kto číta je bohatý

 • exkurzia po knižnici, zoznámenie sa s knihou a knižnicou, predstavujeme našu knižnicu, zaobchádzanie s knihou, vznik knihy, základné pravidlá požičiavania kníh, aké služby poskytujú jednotlivé oddelenia knižnice, možnosti trávenia voľného času na detskom oddelení knižnice (hry, súťaže, kvízy, zážitkové čítanie …)

C/ ILUSTRÁTORI A  ILUSTRÁCIE /I. a II. st. ZŠ/

Zázračné ťahy štetcom

 • kto je ilustrátor, zoznámenie sa so slovenskými ilustrátormi detských kníh,

 • spojitosť medzi rozprávkou a ilustráciou,

 • dôležitosť ilustrácie v rozprávkovej knihe,

 • hráme sa na ilustrátorov, ilustrujeme prečítaný úryvok z knihy.

D/ ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČITATEĽA /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

Dobrodružná, detektívna, rally informačná výchova

– knižničný a výpožičný poriadok knižnice,

 • pravidlá registrácie a požičiavania,

 • systematické triedenie kníh, uloženie na regáloch,

 • základné a špeciálne služby knižnice,

 • on-line katalóg a rezervovanie kníh,

 • internetové služby v knižnici,

 • samostatné vyhľadávanie informácií k tvorbe referátov.

E/ VZNIK PÍSMA, VZNIK KNIHY, VZNIK A VÝVOJ KNIŽNÍC

/II. st. ZŠ, stredoškoláci/

 • história vzniku písma, potreba vzdelanosti,

 • vznik knihy /ako vzniká kniha, kto sa podieľa na jej výrobe, jej cesta do kníhkupectva či knižnice/,

 • ako si požičať knihu v knižnici,

 • história knižníc, vznik, vývoj,

 • možnosť spoločne napísať, vyrobiť knihu.

F/ PRÁCA S NÁUČNOU LITERATÚROU /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

Encyklopédie veselo i vážne

 • čo je náučná literatúra, kde ju v knižnici hľadať, čo je MDT, ako vyhľadávať a získavať informácie a ako ich triediť pri písaní referátu na zadanú tému, načo sú encyklopédie, slovníky a čo s nimi, kedy a ako hľadať informácie na internete a kedy v knihách v knižnici / porovnávanie odlišností, triedenie informácií/.

G/ VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ, ON-LINE KATALÓGY KNIŽNÍC,

WWW STRÁNKY KNIŽNÍC, MVS /II. st. ZŠ, stredoškoláci, VŠ/

 • knižničný a výpožičný poriadok,

 • zoznámenie sa s on-line katalógom našej knižnice a iných knižníc na Slovensku /Slovenskej národnej knižnice, Univerzitnej knižnice v Bratislave, iných verejných, vedeckých a akademických knižníc/,

 • spôsob vyhľadávania informácií na web stránkach iných knižníc,

 • čo je MVS /medziknižničná výpožičná služba/, ako ju v knižnici využívať.

2. TEMATICKÉ PODUJATIA

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE /MŠ, I., II. st. ZŠ/

– O sile priateľstva s Guľkom Bombuľkom – prezentácia o živote a tvorbe spisovateľky

Márie Ďuríčkovej,

– Záhada čarovného vajíčka – prezentácia tvorby a beseda o knihách Marty Šurínovej,

– Dokonalá Gabika a jej knižky, ktoré nie sú len do poličky – prezentácia tvorby a beseda o knihách slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej,

– Deduško Večerníček vykúzli ďalšie rozprávky – prezentácia o živote a tvorbe Jozefa

Pauloviča,

– Túlame sa rozprávkami – prezentácia tvorby Jozefa Cígera HRONSKÉHO,

– Z pera pána rozprávkára – prezentácia tvorby spisovateľa Jána Uličianského,

– Putovala rozprávka rokmi, prišla až k nám – prezentácia o najznámejšom zberateľovi

slovenských ľudových rozprávok Pavlovi Dobšinskom, pripomenutie Dňa ľudovej

rozprávky,

– Geniálny rozprávkár – prezentácia o živote a tvorbe Hansa Christiana Andersena

 • učíme deti správne čítať a pochopiť text

 • interaktívny spôsob práce s textom

 • dramatizácie rozprávok, ilustrácie textov

 • prezentácie tvorby autorov

Maťko a Kubko Vás zoznámia so svojimi kamarátmi – prezentácia o živote a tvorbe

spisovateľky Marianny Grznárovej

Toňa Revajová a jej Johanka – prezentácia k životnému jubileu autorky a jej knihy

o Johanke

POZNAJ A CHRÁŇ /MŠ, ZŠ, SŠ/

ochrana životného prostredia

 • podmienky života na Zemi,

 • príroda v okolí,

 • rozprávanie a čítanie o stromoch, rastlinách a živočíchoch, spoznávanie jednotlivých druhov,

 • výchovné potulky prírodou prostredníctvom kníh.

HÁDANKY, KVÍZY, RÉBUSY, HLAVOLAMY /I. a II. st. ZŠ/

 • ľahké zábavné hry

 • príslovia, poprekrúcačky, jazykolamy

 • osemsmerovky, krížovky, dešifrovačky

– zábavno-súťažné kvízy

JA TO ZVLÁDNEM /I. st. ZŠ/

krízové situácie v živote detí, ktoré zaskočia deti počas neprítomností rodičov, ako ich zvládnuť, čo podniknúť či nepodniknúť

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY / I. a II. st. ZŠ/

– pravidlá správania sa chodcov na cestných komunikáciách

KRÁSA UKRYTÁ V  BÁJKACH /I. a II. st. ZŠ/

bájky ako ich nepoznáme,

 • spoznávanie ľudských vlastností prostredníctvom bájok

 • význam bájok, najznámejší bájkar

 • rozprávanie o Ezopovi, čítanie jeho bájok

 • dramatizácia bájky, ponaučenie

SPOZNÁVAME SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV /II. st. ZŠ/

Tomáš Janovic – rozprávkové varechy ožívajú v knižnici

Jaroslava Blažková – interaktívna prezentácia o živote a tvorbe

Jela Mlčochová – autorka detektívok pre deti

ZÁKLADY SLUŠNÉHO SPRÁVANIA / II. st. ZŠ/

základné zásady slušného správanie sa v bežnom živote

EURÓPSKE PEXESO /II. st. ZŠ/

cestujeme po krajinách EÚ

JOANNE ROWLINGOVÁ A JEJ HARRY POTTER /II. st. ZŠ/

autorská beseda o knihách známej spisovateľky

– interaktívny spôsob práce s textom

STARÉ GRÉCKE BÁJE A POVESTI /II. st. ZŠ/

autor Eduard Petiška a jeho najznámejšie dielo

VZÁCNE NÁVŠTEVY BRATISLAVY /II. st. ZŠ/

– známe osobnosti, ktoré navštívili Bratislavu počas niekoľkých storočí

PAMAŤ A  MOTIVÁCIA /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

 • načo slúži pamäť, druhy pamäte, sila motivácie, jej dôležitosť pre dosiahnutie úspechu

 • lepšie spoznanie vlastných možností …

INTELIGENCIA – stupeň rozumovej vyspelosti /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

– základné vedomosti, definície, meranie dedičnosti, pojem, IQ test

SPOLOČENSKÁ ETIKETA /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

– pravidlá správania sa v spoločnosti,

– slušnosť, zdvorilosť, takt, etiketa,

– prečo sa niečo patrí, niečo nepatrí …

TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA /I., II. st. ZŠ, stredoškoláci/

Od Silvestra do Troch kráľov

Fašiangy

Predveľkonočné obdobie

Veľká noc a sviatky jari

Stridžie dni

Predvianočné tradície

Vianoce

– prezentácia zvykov, tradícií, obyčajov jednotlivých sviatkov

Ľudová slovesnosť

Ľudové nárečia

DOKÁŽEŠ MA PREČÍTAŤ? /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

prezentácia o neverbálnej komunikácií a o tom, aké signály vysielame a ako to vníma naše okolie

NAŠI REGIONÁLNI AUTORI /II. st. ZŠ a stredoškoláci/

 • život a tvorba: Ružena Anďalová, Gréta Grajcarová, Robert Hakala, Ingrid Lukáčová, Ján Molnár, Helena Sigullová, Ľudovít Visokay, Pavol Ružan, Gabriel Németh, Mikuláš Kasarda, Michal Jalčovík, Michal Repovský, Eva Lešková, Marek Oslovič, Peter Moskáľ

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NÁŠHO REGIÓNU /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

 • žijúce osobnosti nášho regiónu

 • redaktori, moderátori, športovci, sochári, maliari, vedci, politici, herci a iné významné žijúce osobnosti regiónu (M. Mečiarová, C. Kassai, I. Timková. T. Radeva, V. Seman, Š. Bubán. D. Čaplovič, J. Galgan, K. Adam, E. Bérešová, X. Brečková, M. Besterci, V. Eperješi …

PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI Z  OKOLIA TREBIŠOVA /II. st. ZŠ a stredoškoláci/

 • chránené územia regiónu Trebišov, chránená krajinná oblasť, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, chránené územia európskeho významu, chránené vtáčie územia, chránené stromy, chránené parky.

LITERÁRNE HODINY PRE STEDOŠKOLÁKOV /medailóny autorov/

Ján Amos KOMENSKÝ,

Svetozár Hurban VAJANSKÝ,

Martin KUKUČÍN,

Milan RÚFUS,

Ľudovít ŠTÚR,

William SHAKESPEARE (Rómeo a Júlia)

– život a dielo,

– ukážky z tvorby.

HISTORICKÉ UDALOSTI V ČESKOSLOVENSKU (PowerPoint prezentácie) /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

– Prvá svetová vojna a vznik ČSR

– Rok 1938 – rok plný napätia (osudy ČSR pred vypuknutím 2. svetovej vojny)

– Víťazný február (prechod od demokracie ku komunistickej totalite)

– Pražská jar (invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR)

– Milan Rastislav Štefánik – 100 rokov od tragického úmrtia

3. LITERÁRNO TVORIVÉ DIELNE

KIRIGAMI, ORIGAMI /MŠ, ZŠ, školské kluby/

 • hráme sa s papierom

 • vystrihujeme, lepíme, modelujeme, šijeme

 • vyhotovuje rôzne výtvory na rôzne príležitosti

 • pripravujeme pohľadnice, ozdobné krabičky

 • skladáme servítky k stolovaniu

 • vyrábame – vystrihujeme zvieratká, kvetinky, čelenky, korunky, rôzne masky

 • veľkonočné a vianočné ozdoby …

NEBOJME SA STRAŠIDIEL /MŠ, ZŠ, školské kluby/

 • vyrábame masky na Hellowenske stretnutie v knižnici

 • čítame a rozprávame sa o strašidelných bytostiach

 • hľadáme v knihách hrady a zámky na Slovensku, v ktorých kedysi strašilo a žili strašidlá

UČÍME SA MAĽOVAŤ /MŠ, ZŠ, školské kluby/

 • techniky maľovania

 • vysvetlenie základných postupov

 • maľovanie na chodník, maľovanie v prírode…

Späť