Ponuky pre školy

Trieda číta s nami

Spoločné čítanie vás zaujme viac!

Čas strávený pri spoločnom čítaní kníh na hodinách slovenčiny, alebo počas suplovanej hodiny, či v družine, vám umožní putovný súbor kníh.

Súbory sú zostavené z kníh rôznych žánrov, vhodné aj ako doplnkové čítanie pre deti 2. – 3. ročníka a 4. – 5. ročníka.

Vytvorený je samostatný súbor kníh na dopravnú výchovu.

Vaša škola si knihy z putovného súboru môže požičať za ročný – členský poplatok 10 eur na triedu.
Putovný súbor vám doručíme priamo do vašej školy a požičiame na jeden mesiac, v prípade potreby je možné aj predĺženie vypožičaných kníh ešte o jeden mesiac.

Požadovaný putovný súbor kníh si môže vaša škola objednať:
Zemplínska knižnica v Trebišove, M.R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
Tel.: 056/672 42 22
Bc. Marianna Majcherová: e-mail: majcherova@kniznicatv.sk
Naděžda Matejová: e-mail: matejova@kniznicatv.sk

 

Milé pani učiteľky, učitelia a vychovávatelia!

S vedomím vplyvu literatúry na zmyslový vývoj detí, Vám ponúkame možnosť využiť naše tematické aktivity k spestreniu práce s Vašimi zverencami v materských, základných a stredných školách.

Pri výbere tém vychádzame z myšlienky zaujať, ponúknuť známe veci v netradičnom prostredí a pomocou detskej fantázie ďalej rozvíjať čitateľské zručnosti a zároveň priblížiť deťom knižnicu.

Zameriavame sa predovšetkým na žiakov základných škôl, ale nebránime sa ani spolupráci so strednými školami, pretože je potrebné, aby si študenti osvojili postupy pri vyhľadávaní prameňov.

Podujatia pripravujú naše knihovníčky, ktoré s touto činnosťou majú veľmi dobré skúsenosti.

« Späť