Putovný súbor

Putovný súbor

Trieda číta s nami

Spoločné čítanie vás zaujme viac! Čas strávený pri spoločnom čítaní kníh na hodinách slovenčiny, alebo počas suplovanej hodiny, či v …