Martin Kukučín: Rysavá jalovica

Martin Kukučín: Rysavá jalovica

interaktívna hodina literatúry o živote a tvorbe Martina Kukučína

7. mája 2019 o 10:00 h

Martin Kukučín, (vlastným menom Dr. Matej Bencúr), bol slovenský prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy.

Narodil sa v sedliackej rodine ako syn Jána Bencúra Juriša a Zuzany, rodenej Paškovej. Mal dvoch bratov a jednu sestru. Vzdelanie získal na slovenskom gymnáziu v Revúcej, Martine a v Banskej Bystrici, gymnázium navštevoval v Kežmarku a dokončil v Šoproni. Chcel sa prihlásiť na teologickú fakultu v Bratislave, no kvôli protislovenskej atmosfére, ktorá na fakulte vládla, sa napokon rozhodol pre štúdium na lekárskej fakulte v Prahe. Počas svojho života spomínal na svoju rodnú obec tým, že písal poviedky, ktoré boli z časti pravdivé.

V diele Rysavá jalovica sa autor zameral (ako aj v celej svojej tvorbe) najmä na dedinských ľudí, ktorých dôkladne poznal. Na jednej strane vyzdvihoval ich pracovitosť, ale na druhej strane kritizoval alkoholizmus. Jeho poviedky majú humorné ladenie a šťastný koniec.

Kukučin pozvánka

« Späť