Czech innovation expo

Dátum výstavy: 2. 9. 2021 – do 30. 9. 2021

Výstava prepája interaktívne a audiovizuálne umenie, dizajn a nové trendy v inovačných zónach. Prostredníctvom mobilu a tabletu abstraktné symboly ožívajú a na stenách vytvárajú príbehy s informáciami o vynáleze a jeho inováciách. Návštevníci si do mobilného zariadenia stiahnu aplikáciu a následne obsah výstavy ožíva rozšírenou realitou oživenou 2D animáciami a 3D objektmi.

Vernisáž k výstave Czech innovation expo sa uskutoční 8.9.2021 o 10:00 v stredu v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

« Späť