Zoznam periodík

V našej knižnici si môžete zapožičať nasledovné periodiká:

Denníky :
1. Nový čas
2. Pravda
3. SME
4. Zemplínsky denník Korzár

Týždenníky a mesačníky:
1. 100+1
2. Báječná žena
3. Civilná ochrana
4. Dobrá škola
5. Dotyky
6. Efeta
7. Emma
8. Epocha
9. Eva
10. Fifík
11. Fit štýl
12. Forbes
13. Foto, video
14. Geo
15. Harmónia
16. Historická revue
17. Humanita
18. Chvíľka pre teba
19. Kamarát
20. Knižná revue
21. Knižnica – k nahliadnutiu iba v priestoroch knižnice
22. Komenský
23. Kozmos
24. Krásy Slovenska
25. Kriminalistika
26. Literárny týždenník
27. Moja psychológia
28. MY Zemplínske noviny – k nahliadnutiu iba v priestoroch knižnice
29. Náš útulný byt
30. Nový čas pre ženy
31. Obrana
32. PC revue
33. Pedagogická revue
34. Pekné bývanie
35. Plus 7 dní
36. Poľovníctvo a rybárstvo
37. Praktická Slovenka
38. Predškolská výchova
39. Profit
40. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
41. Rodina a škola
42. Romboit
43. Sečovčan – k nahliadnutiu iba v priestoroch knižnice
44. Slniečko
45. Slovenka
46. Slovenské národné noviny
47. Slovenské pohľady
48. Sociológia
49. Šarm
50. Transport a logistika
51. Trend
52. Tvorivé eko bývanie
53. Urob si sám
54. Vychovávateľ
55. Záhradkár
56. Zdravie
57. Život

Späť