Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2023

Dom Matice slovenskej v Košiciach, Zemplínska knižnica v Trebišove, Regionálny úrad školskej správy v Košiciach organizujú okresné kolo 28. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Propozície okresného kola súťaže Šaliansky Maťko  J. C. Hronského v okrese Trebišov

Zúčastňujú sa žiaci, víťazi školských kôl, 2.-7. ročníka ZŠ, žiaci osemročných gymnázií v troch kategóriách:

 

I. kategória

žiaci 2.-3. ročníka ZŠ

II. kategória

žiaci 4.-5. ročníka ZŠ

III. kategória

žiaci 6.-7. ročníka ZŠ a príslušných tried osemročných gymnázií

 

Každý súťažiaci si pripraví prednes slovenskej povesti ľubovoľného autora v rozsahu maximálne 6 minút.

Základné – školské kolá odporúčame uskutočniť do 23.12.2022.
Krajské kolá sa uskutočnia do 28.02.2023.
Celonárodné kolo sa uskutoční v mesiaci apríl – máj 2023.

Termín zaslania prihlášky: do 17.1.2023 

  • poštou alebo osobne:  DMS Košice, Hlavná 68,  040 01 Košice,
  • elektronicky:  oskenované na adresu  dms.kosice.sutaze@centrum.sk

Termín konania okresného kola súťaže:   26.1.2023  o  9:00  (prezentácia 8:30)

Miesto konania:   Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 1978/53

Prihlášku nájdete a stiahnete TU: 

Späť