Prieskum spokojnosti

Neustála potreba lepšie porozumieť svojim návštevníkom, zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb vedie Zemplínsku knižnicu v Trebišove k realizácii prieskumu spokojnosti. Realizovaný je cez nášho zriaďovateľa – Košický samosprávny kraj, ktorý formou elektronického dotazníka zisťuje u návštevníkoch, ako hodnotia naše služby.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a váš čas!

QR Code

http://dbis.fberg.tuke.sk/inquiry/faac4c196c68a63cac8f92a81de92863

 

Späť