Ponuky pre školy

Milé pani učiteľky, učitelia a vychovávatelia!

S vedomím vplyvu literatúry na zmyslový vývoj detí, Vám  ponúkame  možnosť využiť naše tematické aktivity k spestreniu práce s Vašimi zverencami  v materských, základných a stredných školách.           

Pri výbere tém vychádzame z myšlienky zaujať, ponúknuť známe veci v netradičnom prostredí  a pomocou detskej fantázie ďalej rozvíjať čitateľské zručnosti a  zároveň  priblížiť  deťom knižnicu.

Zameriavame sa predovšetkým na žiakov základných škôl, ale nebránime sa ani spolupráci so strednými školami, pretože je potrebné aby si študenti osvojili postupy pri vyhľadávaní prameňov.

Podujatia pripravujú naše knihovníčky, ktoré s touto činnosťou majú veľmi dobré skúsenosti.

 1. INFORMAČNÁ VÝCHOVA

 

A/  PREDŠKOLÁCI  V KNIŽNICI    / MŠ/

Žiť ako v rozprávke
Rozprávková knižnica
Za zvieratkami do knižnice
Rozprávanie o vílach a škriatkoch
Maľujeme s básničkou

 • zoznámenie detí s knižnicou, čo môžeme robiť v knižnici, rozprávkovým príbehom vysvetľujeme deťom ako vzniká kniha a akú cestu zdoláva kým sa dostane do knižnice, zaobchádzanie s knihou, čo sa ukrýva v knihe, aké príbehy a rozprávky deti poznajú, rozprávanie o tom, aké knihy majú deti doma a kto im číta

 

B/  PO  PRVÝKRÁT  V KNIŽNICI      /I. st. ZŠ /

      Dom plný kníh
      Kto číta je bohatý

 • exkurzia po knižnici, zoznámenie sa s knihou a knižnicou, predstavujeme našu knižnicu, zaobchádzanie s knihou, vznik knihy, základné pravidlá požičiavania kníh, aké služby poskytujú jednotlivé oddelenia knižnice, možnosti trávenia voľného času na detskom oddelení knižnice (hry, súťaže, kvízy, zážitkové čítanie …)

 

C/  ILUSTRÁTORI  A  ILUSTRÁCIE            /I. a II. st. ZŠ/

      Zázračné ťahy štetcom

 • kto je ilustrátor, zoznámenie sa so slovenskými ilustrátormi detských kníh,
 • spojitosť medzi rozprávkou a ilustráciou,
 • dôležitosť ilustrácie v rozprávkovej knihe,
 • hráme sa na ilustrátorov, ilustrujeme prečítaný úryvok z knihy.

 

D/  ZÁKLADNÉ  PRÁVA  A POVINNOSTI  ČITATEĽA    /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

      Dobrodružná, detektívna, rally informačná výchova

 • knižničný a výpožičný poriadok knižnice,
 • pravidlá registrácie a požičiavania,
 • systematické triedenie kníh, uloženie na regáloch,
 • základné a špeciálne služby knižnice,
 • on-line katalóg a rezervovanie kníh,
 • internetové služby v knižnici,
 • samostatné vyhľadávanie informácií k tvorbe referátov.

 

E/  VZNIK  PÍSMA,  VZNIK  KNIHY,  VZNIK  A VÝVOJ  KNIŽNÍC   

                                                                                            /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

 • história vzniku písma, potreba vzdelanosti,
 • vznik knihy /ako vzniká kniha, kto sa podieľa na jej výrobe, jej cesta do kníhkupectva či knižnice/,
 • ako si požičať knihu v knižnici,
 • história knižníc, vznik, vývoj,
 • možnosť spoločne napísať, vyrobiť knihu.

 

F/  PRÁCA  S NÁUČNOU  LITERATÚROU         /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

      Encyklopédie veselo i vážne

 • čo je náučná literatúra, kde ju v knižnici hľadať, čo je MDT,  ako vyhľadávať a získavať informácie  a ako ich triediť pri písaní referátu na zadanú tému, načo sú encyklopédie, slovníky a čo s nimi, kedy a ako hľadať informácie na internete a kedy v knihách v knižnici / porovnávanie odlišností, triedenie informácií/.

 

G/  VYHĽADÁVANIE  INFORMÁCIÍ,  ON-LINE KATALÓGY  KNIŽNÍC, 

WWW  STRÁNKY  KNIŽNÍC,  MVS           /II. st. ZŠ, stredoškoláci, VŠ/

 • knižničný a výpožičný poriadok,
 • zoznámenie sa s on-line katalógom našej knižnice a iných knižníc na Slovensku /Slovenskej národnej knižnice, Univerzitnej knižnice v Bratislave, iných verejných, vedeckých a akademických knižníc/,
 • spôsob vyhľadávania informácií na web stránkach iných knižníc,
 • čo je MVS /medziknižničná výpožičná služba/, ako ju v knižnici využívať.

 

 1. TEMATICKÉ PODUJATIA 

 

ZÁŽITKOVÉ  ČÍTANIE    /MŠ, I., II. st. ZŠ/

 

– O sile priateľstva s Guľkom Bombuľkom – prezentácia o živote a tvorbe spisovateľky  Márie Ďuríčkovej,

– Záhada čarovného vajíčka – prezentácia tvorby a beseda o knihách  Marty Šurínovej,

– Dokonalá  Gabika  a jej  knižky, ktoré  nie  sú  len  do  poličky – prezentácia tvorby a beseda o knihách slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej,

– Deduško Večerníček vykúzli ďalšie rozprávky – prezentácia o živote a tvorbe Jozefa  Pauloviča,

– Túlame sa rozprávkami – prezentácia tvorby Jozefa Cígera HRONSKÉHO,   

– Z pera pána rozprávkára – prezentácia tvorby spisovateľa Jána Uličianského,

– Putovala  rozprávka  rokmi,  prišla  až  k nám – prezentácia o najznámejšom zberateľovi  slovenských ľudových rozprávok Pavlovi Dobšinskom, pripomenutie Dňa ľudovej  rozprávky,

– Geniálny rozprávkár –  prezentácia o živote a tvorbe Hansa Christiana Andersena

 • učíme deti správne čítať a pochopiť text
 • interaktívny spôsob práce s textom
 • dramatizácie rozprávok, ilustrácie textov
 • prezentácie tvorby autorov

 

POZNAJ  A CHRÁŇ      /MŠ, ZŠ, SŠ/

 • ochrana životného prostredia
 • podmienky života na Zemi,
 • príroda v okolí,
 • rozprávanie a čítanie o stromoch, rastlinách a živočíchoch, spoznávanie jednotlivých druhov,
 • výchovné potulky prírodou prostredníctvom kníh.

 

HÁDANKY,  KVÍZY,  RÉBUSY,  HLAVOLAMY     /I. a II. st. ZŠ/

 • ľahké zábavné hry
 • príslovia, poprekrúcačky, jazykolamy
 • osemsmerovky, krížovky, dešifrovačky
 • zábavno-súťažné kvízy

 

JA  TO  ZVLÁDNEM        /I. st. ZŠ/

 •  krízové situácie v živote detí, ktoré zaskočia deti počas neprítomností rodičov, ako ich zvládnuť, čo podniknúť či nepodniknúť

 

PRAVIDLÁ  CESTNEJ   PREMÁVKY     / I.  a  II. st. ZŠ/

 •  pravidlá správania sa chodcov na cestných komunikáciách

KRÁSA  UKRYTÁ  V  BÁJKACH     /I.  a  II. st. ZŠ/

      –     bájky ako ich nepoznáme,

 • spoznávanie ľudských vlastností prostredníctvom bájok
 • význam bájok, najznámejší bájkar
 • rozprávanie o Ezopovi, čítanie jeho bájok
 • dramatizácia bájky, ponaučenie

 

SPOZNÁVAME  SLOVENSKÝCH  SPISOVATEĽOV      /II. st. ZŠ/

–  Tomáš Janovic – rozprávkové varechy ožívajú v knižnici

–  Jaroslava Blažková – interaktívna prezentácia o živote a tvorbe

–  Jela Mlčochová  – autorka detektívok pre deti

 

ZÁKLADY  SLUŠNÉHO  SPRÁVANIA     / II. st. ZŠ/

    –    základné zásady slušného správanie sa v bežnom živote

 

EURÓPSKE  PEXESO           /II. st. ZŠ/

    –   cestujeme po krajinách EÚ 

 

JOANNE  ROWLINGOVÁ  A JEJ  HARRY  POTTER         /II. st. ZŠ/

    –   autorská beseda o knihách známej spisovateľky
    –   interaktívny spôsob práce s textom

 

STARÉ  GRÉCKE  BÁJE  A POVESTI        /II. st. ZŠ/

       –    autor Eduard Petiška a jeho najznámejšie dielo

 

 

VZÁCNE  NÁVŠTEVY  BRATISLAVY      /II. st. ZŠ/

– známe osobnosti, ktoré navštívili Bratislavu počas niekoľkých storočí

 

PAMAŤ  A  MOTIVÁCIA        /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

 • načo slúži pamäť, druhy pamäte, sila motivácie, jej dôležitosť pre dosiahnutie úspechu
 • lepšie spoznanie vlastných možností …

 

INTELIGENCIA – stupeň rozumovej vyspelosti    /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

      –     základné vedomosti, definície, meranie dedičnosti, pojem, IQ test

 

SPOLOČENSKÁ  ETIKETA        /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

      –     pravidlá správania sa v spoločnosti,
      –     slušnosť, zdvorilosť, takt, etiketa,
      –     prečo sa niečo patrí, niečo nepatrí …

 

TRADIČNÁ  ĽUDOVÁ  KULTÚRA           /I.,  II. st. ZŠ, stredoškoláci/

Od Silvestra do Troch kráľov
Fašiangy
Predveľkonočné obdobie
Veľká noc a sviatky jari
Stridžie dni
Predvianočné tradície
Vianoce

 • prezentácia zvykov, tradícií, obyčajov jednotlivých sviatkov

 

DOKÁŽEŠ  MA  PREČÍTAŤ?             /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

prezentácia o neverbálnej komunikácií a o tom, aké signály vysielame a ako to vníma naše okolie

NAŠI  REGIONÁLNI  AUTORI       /II. st. ZŠ a stredoškoláci/

 • život a tvorba: Ružena Anďalová,  Gréta Grajcarová,  Robert Hakala,  Ingrid Lukáčová,  Ján Molnár, Helena Sigullová, Ľudovít Visokay, Pavol Ružan, Gabriel Németh, Mikuláš Kasarda, Michal Jalčovík, Michal Repovský, Eva Lešková, Marek Oslovič, Peter Moskáľ

 

VÝZNAMNÉ  OSOBNOSTI  NÁŠHO  REGIÓNU     /II. st. ZŠ, stredoškoláci/

 • žijúce osobnosti nášho regiónu
 • redaktori, moderátori, športovci, sochári, maliari, vedci, politici, herci a iné významné žijúce osobnosti regiónu (M. Mečiarová, C. Kassai, I. Timková. T. Radeva, V. Seman, Š. Bubán. D. Čaplovič, J. Galgan, K. Adam, E. Bérešová, X. Brečková, M. Besterci, V. Eperješi …

 

PRÍRODNÉ  ZAUJÍMAVOSTI   Z  OKOLIA  TREBIŠOVA   /II. st. ZŠ a stredoškoláci/

 • chránené územia regiónu Trebišov, chránená krajinná oblasť, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, chránené územia európskeho významu, chránené vtáčie územia, chránené stromy, chránené parky.

 

LITERÁRNE  HODINY  PRE  STEDOŠKOLÁKOV   /medailóny autorov/

Ján Amos KOMENSKÝ
Svetozár Hurban VAJANSKÝ,
Martin KUKUČÍN,
Milan RÚFUS,
Ľudovít ŠTÚR,
William SHAKESPEARE  (Rómeo a Júlia)

–    život a dielo,
–    ukážky z tvorby.

 

 1. LITERÁRNO TVORIVÉ  DIELNE      

 

KIRIGAMI,  ORIGAMI        /MŠ, ZŠ,  školské kluby/

 • hráme sa s papierom
 • vystrihujeme, lepíme, modelujeme, šijeme
 • vyhotovuje rôzne výtvory na rôzne príležitosti
 • pripravujeme pohľadnice, ozdobné krabičky
 • skladáme servítky k stolovaniu
 • vyrábame – vystrihujeme zvieratká, kvetinky, čelenky, korunky, rôzne masky
 • veľkonočné a vianočné ozdoby …

 

NEBOJME  SA  STRAŠIDIEL       /MŠ, ZŠ,  školské kluby/

 • vyrábame masky na Hellowenske stretnutie v knižnici
 • čítame a rozprávame sa o strašidelných bytostiach
 • hľadáme v knihách hrady a zámky na Slovensku, v ktorých kedysi strašilo a žili strašidlá

 

UČÍME  SA  MAĽOVAŤ           /MŠ, ZŠ,  školské kluby/

 • techniky maľovania
 • vysvetlenie základných postupov
 • maľovanie na chodník, maľovanie v prírode…
Späť