Podujatia knižnice plánované na september 2018

3.9. – 30.9.2018                  pon – pia   13,00 – 15,00

Quillingové zátišietvorivá dielňa – farebné motýle a slnečnice v obilí na konci leta 

 

3.9.-30.9.2018            v čase otváracích hodín knižnice

Modlitba dreva – autor Milan Malast vo svojej fotografickej výstave ponúka  pohľady na drevené chrámy – skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku. Výstava sa uskutočňuje pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

 

12.9.2018                     9:30

Zoznám sa s knižnicouinformačná výchova zameraná na výpožičný poriadok, cenník služieb a poplatkov, základné a doplnkové služby knižnice

 

14.9.2018                    11:00

Na návšteve v knižnici – informačná výchova a prezentácia knižnice so zameraním na orientáciu sa študentov v online katalógu našej knižnice a knižníc na Slovensku

 

17.9.2018                    10:00

Knižnica nie je labyrint – informačná výchova pre prvákov – stredoškolákov so zameraním na získanie vedomostí o základných pravidlách požičiavania a prístupnosti knižničných služieb

 

20.9.2018                9:30    a  11:00

Skóruj … – beseda s autorom kníh pre deti a mládež Júliusom Belanom, v rámci projektu „Letom literárnym svetom 6“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

 

25.9.2018                    13:30

ITY učenie nikdy nekončí 3 – pokračovanie úspešného projektu „ITY učenie nikdy nekončí“, ktoré bude aj naďalej pomáhať čitateľom z informačnou gramotnosťou

 

26.9.2018                   11:00

Kanisterapia – prednášku o teoretických východiskách kanisterapie i jej súčasti a liečebného procesu – v rámci projektu „Letom literárnym svetom 6“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

 

28.9.2018                   16:30

Silné príbehy zo spomienok – beseda s  reportérkou a  autorkou knihy „Mengeleho dievča“  Veronikou Homolovou Tóthovou    v  rámci projektu „Letom literárnym svetom 6“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Späť