Obecné knižnice – kontakty

Adresár knižníc v regionálnej metodickej pôsobnosti

Zemplínskej knižnice v Trebišove

Názov

Adresa

Kontakt

Telefón

Typ knižnice

Obecná knižnica Biel

Hlavná 48, 07641 Biel

ocubiel@centrum.sk, ehelmecziova@centrum.sk

056/635-1732

fungujúca

Obecná knižnica Boľ

Hlavná ulica 216/42

07653 Boľ

ocu.bol@gmail.com

056/628-2310

stagnujúca

Obecná knižnica Borša

Staničná 157, 07632 Borša

kniznica.borsa@bodnet.sk

056/679-2208

fungujúca

Obecná knižnica Brezina

Brezová 151/32, 07612 Brezina

obecbrezina@slovanet.sk

056/679-1232

stagnujúca

Obecná knižnica Čeľovce

Hlavná 72/49

07617 Čeľovce

obec.celovce@zoznam.sk

056/668-5500

stagnujúca

Obecná knižnica Hraň

SNP 165/39

07603 Hraň

podatelna@hran.sk

056/679-0063

fungujúca

Obecná knižnica Hrčeľ

Hlavná ulica 200/30

07615 Hrčeľ

ou.hrcel@trenet.sk

056/668-7260

fungujúca

Obecná knižnica Hriadky

Hlavná 43/5, 07622 Hriadky

obechriadky@centrum.sk

056/678-2739

stagnujúca

Obecná knižnica Kazimír

Hlavná 252/129, 07613 Kazimír

podatelna@kazimir.sk

056/670-1829

fungujúca

Obecná knižnica Kožuchov

Hlavná 62 07601 Kožuchov

obec.kozuchov@centrum.sk

056/6723146

stagnujúca

Regionálna knižnica pri KCMaP

Hlavná 72, 07701 Kráľovský Chlmec

kniznica.kcmap@gmail.com

056/632-1845

fungujúca

Obecná knižnica Kravany

Potočna ulica 1/6, 07661 Kravany

ocukravany@minet.sk

056/678-3360

stagnujúca

Obecná knižnica Kuzmice

Hlavná 286/26, 07612 Kuzmice

obec@kuzmice.eu

056/668-5490

fungujúca

Obecný úrad Kysta

Kvetná ulica č. 73/2

07602 Kysta

obeckysta@azet.sk

056/679-4412

stagnujúca

Obecná knižnica Lastovce

Hlavná 306,
07614 Michaľany

obeclastovce@gmail.com

056 670 22 42

stagnujúca

Obecná knižnica Leles

Leles 62

076 84 Leles

leles62@hotmail.com

056/636-2565

stagnujúca

Obecná knižnica Malé Ozorovce

Hlavná 108, 07801 Malé Ozorovce

mozorovce@slovanet.sk

056/678-9305

fungujúca

Obecná knižnica Malý Horeš

Družstevná 233/33

07652 M. Horeš

obecmalyhores@gmail.com

056/628-5370

stagnujúca

Obecná knižnica Malý Kamenec

Malý Kamenec

č. 147, 07636 p. Veľký Kamenec

obec.m.kamenec@stonline.sk

056/628-3671

stagnujúca

Obecná knižnica Michaľany

Hlavná 108, 07614 Michaľany

kondasova.joko@gmail.com

 

fungujúca

Obecná knižnica Nižný Žipov

Hlavná 177/5

obec-niznyzipov@stonline.sk

056/668-4211

fungujúca

Obecná knižnica Nový Ruskov

Sv. Cyrila a Metoda 133, 075 01 Nový Ruskov

novyruskov@slovanet.sk

056/672-6501

fungujúca

Obecná knižnica Parchovany

Hlavná 470/22, 07662 Parchovany

ocu@parchovany.sk

056/679-7101

fungujúca

Obecná knižnica Plechotice

Hlavná 39/70, 07501 Plechotice

referent@plechotice.sk

056/668-6263

fungujúca

Obecná knižnica Poľany

Hlavná 35

07684 Leles

obecpolany@gmail.com

056/636-2224

fungujúca

Mestská knižnica

Obchodná 164/58, 07801 Sečovce

mestskakniznica.secovce@gmail.com

056/678-2406

fungujúca

Obecná knižnica Slivník

Hlavná ulica 9/29

07612 Slivník

slivnik@slivnik.sk

056/679-1309

stagnujúca

Obecná knižnica Slovenské Nové Mesto

Hlavná 79/128, 07633 Slovenské Nové Mesto

obecslov.n.m@stonline.sk

056/679-2114

fungujúca

Obecná knižnica Somotor

Obchodná 39/7, 07635 Somotor

obecsomotor@gmail.com

056/639-6110

fungujúca

Obecná knižnica Strážne

Ružová 157

07652 V. Horeš

sekretariat@strazne.sk

056/639-7241

stagnujúca

Obecná knižnica Svätá Mária

Bodrog 29, 07635 Bodrog

obec.svatamaria@gmail.com

056/628-5202

fungujúca

Obecný úrad Veľká Bara

Veľká Bara č. 7

076 32 p. Borša

obecbara@gmail.com

056/679-2243

stagnujúca

Obecná knižnica Veľká Tŕňa

Hlavná 122/3, 07682 V. Tŕňa

obecvelkatrna@post.sk

056/679-3312

stagnujúca

Obecná knižnica Veľké Ozorovce

Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

ocuvozorovce@slovanet.sk

056/678-9041

fungujúca

Obecná knižnica Veľké Trakany

Rákócziho 149, 07642 Veľké Trakany

obec@velketrakany.sk

056/635-5129

fungujúca

Obecná knižnica Veľký Horeš

Družstevná ulica 333/2, 07652 Veľký Horeš

velkyhores@gmail.com

056/639-7209

fungujúca

Obecná knižnica Veľký Kamenec

Veľký Kamenec 255, 07636

V. Kamenec

kamenec@post.sk

056/628-3215

stagnujúca

Obecná knižnica Viničky

Tokajská ulica 191/5, 07631 Viničky

obecvinicky@kid.sk

056/637-3281

stagnujúca

Obecná knižnica Zatín

Hlavná 241/45, 07653 Zatín

ocuzatin@centrum.sk

056/639-2741

fungujúca

Obecná knižnica Zemplínske Hradište

Obecná 392, 07601 Zempl. Hradište

bocianopolis@azet.sk

056/672-7323

stagnujúca

Obecná knižnica Zemplínska Teplica

Okružná 340/2, 07664 Z. Teplica

ocuzteplica@slovanet.sk

056/679-6222

fungujúca

Späť