Obecné knižnice – kontakty

Zemplínska knižnica Trebišov

k01
adresa:   M.R.Štefánika
  075 43 Trebišov
štatutár:   Ing. Vargová Janka
kontaktná osoba:   Bc. Linhartová Janka
telefón:   056 672 27 86
e-mail:   sluzby@kniznicatv.sk
web:   www.kniznicatv.sk

Mestská knižnica Čierna nad Tisou

k02
adresa:   Dukelských hrdinov 141
  076 43 Čierna nad Tisou
štatutár:   Vozáriková Marta
kontaktná osoba:   Németh Gabriel
telefón:   0907 354 371
e-mail:   bubinostar@azet.sk
web:    

 

Mestská knižnica Kráľovský Chlmec

k03
adresa:   Boľská 41
  077 01 Kráľovský Chlmec
štatutár:   RNDr. Zvolenská Gabriela
kontaktná osoba:   Mgr. Tamášová Valéria
telefón:   056 632 18 45
e-mail:   kniznicakcmap@dornet.sk
web:   www.kralovskychlmec.sk

Mestská knižnica Sečovce

k04
adresa:   Obchodná 24/41
  078 01 Sečovce
štatutár:   MVDr. Gamrát Jozef
kontaktná osoba:   Majovaká Mária
telefón:   056 678 24 06
e-mail:   majkamajovska@centrum.sk
web:   www.secovce.sk

Obecná knižnica Borša

k05
adresa:   Ružová 188/2
  076 32 Borša
štatutár:   Kováčová Mária
kontaktná osoba:   Szegedyová Mária
telefón:   056 679 22 08
e-mail:   obecborsa@dornet.sk
web:   www.obecborsa.szm.sk

Obecná knižnica Nižný Žipov

k06
adresa:   Hlavná 177/5
  076 17 Nižný Žipov
štatutár:   Ing. Garbár Ján
kontaktná osoba:   Tothová Viera
telefón:   056 668 42 11
e-mail:   obec-niznyzipov@stonline.sk
web:   www.niznyzipov.ocu.sk

Obecná knižnica Somotor

k07
adresa:   Obchodná 39/7
  076 35 Somotor
štatutár:   Juhász Ján
kontaktná osoba:   Miklóšová Jarmila
telefón:   056 639 61 10
e-mail:   somotor@zoznam.sk
web:   www.somotor.sk

Obecná knižnica Streda nad Bodrogom

k08

 

adresa:   Hlavná 127
  076 31 Streda nad Bodrogom
štatutár:   Ing. Gecse František
kontaktná osoba:   Belaszová Lucia
telefón:   056 637 30 06
e-mail:   belasz.luci@centrum.sk
web:    

Obecná knižnica Vojčice

k09
adresa:   P.O.Hviezdoslava 408
  076 22 Vojčice
štatutár:   Kiral-Varga Vlastimil
kontaktná osoba:   Polaková Alena
telefón:   056 676 11 88
e-mail:   vojcice@gbs.eu.sk
web:   www.vojcice.sk

Obecná knižnica Bačka

 
adresa:   Hlavná 180
  078 84 Bačka
štatutár:   Kosztyu Ladislav

kontaktná osoba:  
Lokšová Mária
telefón:   056 628 22 50
e-mail:   obecbacka@stonline.sk
web:    

Obecná knižnica Bačkov

 
adresa:   Hlavná 201
  076 61 Bačkov
štatutár:   Kukuruc Ján
kontaktná osoba:   Chomová Viera
telefón:   056 678 34 51
e-mail:   obecbackov@centrum.sk
web:   www.backov.infozemplin.sk

Obecná knižnica Bieľ

k12

 

adresa:   Hlavná 48
  076 41 Bieľ
štatutár:   Czetö František
kontaktná osoba:   Helmecziová Edita
telefón:   056 635 17 32
e-mail:   biel@mail.t-com.sk
web:   www.biel.ocu.sk

Obecná knižnica Boľ

 
adresa:   Školská 233
  076 53 Boľ
štatutár:   Illés Ladislav
kontaktná osoba:   Nagyová Ildikó
telefón:   056 628 23 10
e-mail:   ocubol@stonline.sk
web:   www.bol.ocu.sk

Obecná knižnica Boťany

 
adresa:   Kvetná 234/1
  076 43 Boťany
štatutár:   Szabó Dionýz
kontaktná osoba:   Očenášová Božena
telefón:   056 695 01 16
e-mail:   obecbotany@gmail.com
web:   www.botany.ocu.sk

Obecná knižnica Brehov

k15
adresa:   Hlavná 1/57
  076 05 Brehov
štatutár:   Balog Ján
kontaktná osoba:   Macová Darina
telefón:   056 679 52 39
e-mail:   obecbrehov@trenet.sk
web:   www.brehov.ocu.sk

Obecná knižnica Brezina

k16
adresa:   Brezová 151
  076 12 Brezina
štatutár:   Balogová Magdaléna
kontaktná osoba:   Mgr. Komanická Daniela
telefón:   056 679 12 32
e-mail:   brezina@ou.brezina.sk
web:   www.brezina.ocu.sk

Obecná knižnica Byšta

k16
adresa:   Okružná 9
  076 13 Byšta
štatutár:   Beľuš Andrej
kontaktná osoba:   Fedorová Katarína
telefón:   056 670 18 35
e-mail:   obecbysta@centrum.sk
web:    

Obecná knižnica Cejkov

k17
adresa:   Hlavná 334
  076 05 Cejkov
štatutár:   Slovjak Ladislav
kontaktná osoba:   Szücsová Monika
telefón:   056 668 74 00
e-mail:   obec.cejkov@stonline.sk
web:   www.cejkov.sk

Obecná knižnica Čeľovce

 
adresa:   Hlavná 72/49
  076 17 Čeľovce
štatutár:   Ing. Michalko Ján
kontaktná osoba:   Ing. Michalko Ján
telefón:   056 668 55 00
e-mail:   obec.celovce@zoznam.sk
web:   www.celovce.sk

Obecná knižnica Čerhov

 
adresa:   Dlhá 100
  076 81 Čerhov
štatutár:   Balogh Pavol
kontaktná osoba:   Kovaľová Andrea
telefón:   056 679 32 22
e-mail:   obeccerhov@zoznam.sk
web:   www.cerhov.sk

Obecná knižnica Černochov

k21
adresa:   Lesná 40/2
  076 32 Černochov
štatutár:   Šipošová Darina
kontaktná osoba:   Kálmánová Angela
telefón:   056 679 22 17
e-mail:   obeccernochov@post.sk
web:    

Obecná knižnica Čierna

k22
adresa:   Hlavná 24/17
  076 43 Čierna
štatutár:   Jámbor Ladislav
kontaktná osoba:   Giládyová Denisa
telefón:   056 635 01 07
e-mail:   oucierna@mail.t-com.sk
web:    

Obecná knižnica Dargov

k23
adresa:   Dubčekova 227
  076 61 Dargov
štatutár:   Bojtínová Štefánia
kontaktná osoba:   Bojtínová Štefánia
telefón:   056 678 28 20
e-mail:   dargov@trenet.sk
web:    

Obecná knižnica Dobrá

 

 

adresa:   Hlavná 151/9
  076 41 Dobrá
štatutár:   Csoma Mikuláš
kontaktná osoba:   Pekárová Mária
telefón:   056 628 42 55
e-mail:   obecdobra@gmail.com
web:    

Obecná knižnica Dvorianky

Obecná knižnica Dvorianky
adresa:   Lipová 79/1
  076 62 Parchovany
štatutár:   Marcin Andrej
kontaktná osoba:   Starigazdová Mária
telefón:   056 679 71 20
e-mail:   obecdvorianky@centrum.sk
web:    

Obecná knižnica Hraň

Obecná knižnica Hraň
adresa:   SNP 165/39
  076 03 Hraň
štatutár:   Ing. Zuskáčová Helena
kontaktná osoba:   Tothová Katarína
telefón:   056 679 00 63
e-mail:   obechran@trenet.sk
web:   www.hran.sk

Obecná knižnica Hrčeľ

Obecná knižnica Hrčeľ
adresa:   Hlavná 200/30
  076 15 Hrčeľ
štatutár:   Balog Rudolf
kontaktná osoba:   Pandová Anna
telefón:   056 668 72 60
e-mail:   ouhrcel@trenet.sk
web:    

Obecná knižnica Hriadky

 
adresa:   Hlavná 43
  076 22 Hriadky
štatutár:   Rohaľ Milan
kontaktná osoba:   Buzinkaiová Mária
telefón:   056 678 27 39
e-mail:   obechriadky@stonline.sk
web:    

Obecná knižnica Kašov

Obecná knižnica Kašov
adresa:   Hlavná 1/1
  076 02 Kašov
štatutár:   Kušnirik Pavol
kontaktná osoba:   Kisová Monika
telefón:   056 679 74 12
e-mail:   obeckasov@azet.sk
web:   www.kasov.estranky.sk

Obecná knižnica Kazimír

Obecná knižnica Kazimír
adresa:   Hlavná 250/129
  076 13 Kazimír
štatutár:   Toma Jozef
kontaktná osoba:   Paličková Veronika
telefón:   056 670 18 29
e-mail:   obeckazimir@stonline.sk
web:   www.kazimir.obceinfo.sk

Obecná knižnica Kožuchov

Obecná knižnica Kožuchov
adresa:   Hlavná 62
  076 01 Novosad
štatutár:   Köver Gejza
kontaktná osoba:   Vernusová Jana
telefón:   056 672 31 46
e-mail:   obeckozuchov@centrum.sk
web:    

Obecná knižnica Kravany

Obecná knižnica Kravany
adresa:   Potočná 1/6
  076 61 Kravany
štatutár:   Ing. Kaňuchová Mária
kontaktná osoba:   Pristašová Anna
telefón:   056 678 33 60
e-mail:   ocukravany@minet.sk
web:    

Obecná knižnica Kuzmice

Obecná knižnica Kuzmice
adresa:   Hlavná 286
  076 12 Kuzmice
štatutár:   Geňo Ján
kontaktná osoba:   Mgr. Sochová Kamila
telefón:   056 668 54 10
e-mail:   obeckuzmice@stonline.sk
web:    

Obecná knižnica Kysta

Obecná knižnica Kysta

 

adresa:   Hlavná 93
  076 02 Kysta
štatutár:   Lajoš Ján
kontaktná osoba:   Lajošová Marta
telefón:   056 679 44 12
e-mail:   obeckysta@azet.sk
web:   www.kysta.sk

Obecná knižnica Ladmovce

 
adresa:   Hlavná 46
  076 34 Ladmovce
štatutár:   Szabová Alžbeta
kontaktná osoba:   Ing. Szabová Alžbeta
telefón:   056 637 61 24
e-mail:   obecladmovce@zoznam.sk
web:   www.ladmovce.obceinfo.sk

Obecná knižnica Lastovce

Obecná knižnica Lastovce
adresa:   Hlavná 306
  076 14 Lastovce
štatutár:   Mgr. Hrinko Michal
kontaktná osoba:   Hrinková Eva
telefón:   056 720 22 42
e-mail:   obeclastovce@mail.t-com.sk
web:   www.lastovce.sk

Obecná knižnica Leles

 
adresa:   Leles 62
  076 84 Leles
štatutár:   Zurbola Michal
kontaktná osoba:   Bajuszová Katarína
telefón:   056 636 25 65
e-mail:   leles62@hotmail.com
web:    

Obecná knižnica Luhyňa

Obecná knižnica Luhyňa

 

adresa:   Hlavná 40
  076 14 Luhyňa
štatutár:   Riľák Michal
kontaktná osoba:   Ujhelyová Martina
telefón:   056 379 32 39
e-mail:   obecluhyna@orange.mail.sk
web:    

Obecná knižnica Malá Bara

 
adresa:   časť Malá Bara 7
  076 32 Bara
štatutár:   Czizmadia Albert
kontaktná osoba:   Czizmadia Albert
telefón:   056 679 72 43
e-mail:   obecbara@kid.sk
web:   www.bara.ocu.sk

Obecná knižnica Malá Tŕňa

 
adresa:   Tokajská 25
  076 82 Malá Tŕňa
štatutár:   Rakacká Monika
kontaktná osoba:   Dostalová Mária
telefón:   056 679 33 51
e-mail:   obecmaltrna@mail.t-com.sk
web:   www.mala.trna.eu

Obecná knižnica Malé Ozorovce

 
adresa:   Hlavná 108
  076 63 Veľké Ozorovce
štatutár:   Dolák Milan
kontaktná osoba:   Frajkorová Iveta
telefón:   056 678 93 05
e-mail:   mozorovce@slovanet.sk
web:   www.maleozorovce.ocu.sk

Obecná knižnica Malé Trakany

 
adresa:   K Tise 325
  076 42 Veľké Trakany
štatutár:   Petrik Arpád
kontaktná osoba:   Dobóvá Magdaléna
telefón:   056 635 54 08
e-mail:   obec.maletrakany@post.sk
web:    

Obecná knižnica Malý Horeš

Obecná knižnica Malý Horeš
adresa:   Družstevná 233/33
  076 52 Malý Horeš
štatutár:   Furik Csaba
kontaktná osoba:   Paholics Ildikó
telefón:   056 628 53 70
e-mail:   malyhores@dornet.sk
web:   www.malyhores.sk

Obecná knižnica Malý Kamenec

 
adresa:   Malý Kamenec 147
  076 36 Veľký Kamenec
štatutár:   Máté Agnes
kontaktná osoba:   Nagyová Klára
telefón:   056 628 36 71
e-mail:   obec.maly.kamenec@stonline.sk
web:   www.malykamenec.ocu.sk

Obecná knižnica Malý Ruskov

Obecná knižnica Malý Ruskov
adresa:   časť Malý Ruskov
  075 01 Nový Ruskov
štatutár:   Ing. Borovský Ján
kontaktná osoba:   Popreňáková Renáta
telefón:   056 286 61 55
e-mail:   novyruskov.referent@slovanet.sk
web:   www.novyruskov.sk

Obecná knižnica Michaľany

Obecná knižnica Michaľany
adresa:   Hlavná 108
  076 14 Michaľany
štatutár:   Ceran Daniel
kontaktná osoba:   Mgr. Krafčíková Magdaléna
telefón:   056 668 36 10
e-mail:   kniznicamichalany@kid.sk
web:   www.michalany.sk

Obecná knižnica Novosad

Obecná knižnica Novosad
adresa:   Hlavná 144/47
  076 02 Novosad
štatutár:   Jastrab Jozef
kontaktná osoba:   Kohútová Pavlína
telefón:   056 679 42 22
e-mail:   ocunovosad@gmail.com
web:    

Obecná knižnica Parchovany

Obecná knižnica Parchovany
adresa:   Hlavná 470/22
  076 62 Parchovany
štatutár:   Ing. Hvozdík Ján
kontaktná osoba:   Mgr. Besterciová Albína
telefón:   056 679 71 01
e-mail:   ocu@parchovany.sk
web:   www.parchovany.sk

Obecná knižnica Plechotice

Obecná knižnica Plechotice
adresa:   Hlavná 39/70
  075 01 Plechotice
štatutár:   Andráš Marek
kontaktná osoba:   Tóthová Magdaléna
telefón:   056 668 62 60
e-mail:   ocu@plechotice.sk
web:   www.plechotice.sk

Obecná knižnica Poľany

Obecná knižnica Poľany
adresa:   Hlavná 35
  076 84 Poľany
štatutár:   Czorba Mikuláš
kontaktná osoba:   Czorba Mikuláš
telefón:   056 636 22 24
e-mail:   polany@inmail.sk
web:   www.polany.sk

Obecná knižnica Pribeník

Obecná knižnica Pribeník
adresa:   Petöfiho 276
  076 51 Pribeník
štatutár:   Fülöp Pavol
kontaktná osoba:   Czorba Mikuláš
telefón:   056 628 42 00
e-mail:   obecpribenik@stonline.sk
web:   www.pribenik.sk

Obecná knižnica Rad

Obecná knižnica Rad
adresa:   Hlavná 95/10
  076 37 Rad
štatutár:   Liška Ladislav
kontaktná osoba:   Liška Ladislav
telefón:   056 628 23 63
e-mail:   ocurad@centrum.sk
web:   www.rad.ocu.sk

Obecná knižnica Sirník

Obecná knižnica Sirník
adresa:   Hlavná 152/21
  076 03 Hraň
štatutár:   Kalán Viktor
kontaktná osoba:   Tušaiová Eva
telefón:   056 679 02 79
e-mail:   obecsirnik@trenet.sk
web:   www.sirnik.sk

Obecná knižnica Slivník

 
adresa:   Hlavná 9
  076 12 Slivník
štatutár:   Kráľovský Vladimír
kontaktná osoba:   Nováková Katarína
telefón:   056 679 13 09
e-mail:   slivnik@slivnik.sk
web:   www.slivnik.sk

Obecná knižnica Slovenské Nové Mesto

Obecná knižnica Slovenské Nové Mesto
adresa:   Hlavná 79/128
  076 13 Slovenské Nové Mesto
štatutár:   Kalinič Ján
kontaktná osoba:   Dvorščáková Mária
telefón:   056 679 21 14
e-mail:   obecslov.n.m@stonline.sk
web:   www.slovnovemesto.szm.sk

Obecná knižnica Stanča

Obecná knižnica Stanča
adresa:   Hlavná 139
  076 16 Stanča
štatutár:   Hančin Ján
kontaktná osoba:   Vargaeštoková Júlia
telefón:   056 679 86 14
e-mail:   obecstanca@centrum.sk
web:   www.obecstanca.szm.sk

Obecná knižnica Stankovce

Obecná knižnica Stankovce
adresa:   Hlavná 1
  076 61 Bačkov
štatutár:   Krucovčín Ján
kontaktná osoba:   Šimčáková Mária
telefón:   056 678 33 67
e-mail:   stankovce@minet.sk
web:    

Obecná knižnica Strážne

 
adresa:   Ružová 157
  076 52 Strážne
štatutár:   Horváth Július
kontaktná osoba:   Chomová Katarína
telefón:   056 639 72 41
e-mail:   ocu.strazne@post.sk
web:   www.strazne.sk

Obecná knižnica Svätá Mária

Obecná knižnica Svätá Mária
adresa:   Bodrog 29
  076 35 Svätá Mária
štatutár:   Hornyák Štefan
kontaktná osoba:   Čarnakovičová Angela
telefón:   056 628 52 02
e-mail:   svata.maria@zoznam.sk
web:   www.svatamaria.ocu.sk

Obecná knižnica Svätuše

Obecná knižnica Svätuše
adresa:   Kvetná 2
  076 83 Svätuše
štatutár:   Mgr. Liszkai Gustáv
kontaktná osoba:   Oltmánová Mária
telefón:   056 628 44 91
e-mail:   obecsvatuse@stonline.sk
web:   www.svatuse.com.sk

Obecná knižnica Svinice

 
adresa:   Hlavná 75/3
  076 37 Rad
štatutár:   Ing. Kondásová Magdaléna
kontaktná osoba:   Gériová Anna
telefón:   056 639 15 10
e-mail:   stav.urad@kralovskychlmec.sk
web:   www.svinice.sk

 

Obecná knižnica Úpor

 
adresa:   Hlavná 182/51
  076 16 Zemplínska Nová Ves
štatutár:   Šlepkovský Michal
kontaktná osoba:   Hasaralejková Oľga
telefón:   056 668 54 41
e-mail:   zemplinskanovaves@zemnyplyn.sk
web:    

Obecná knižnica Veľaty

Obecná knižnica Veľaty
adresa:   Staničná 8
  076 15 Veľaty
štatutár:   Levkut Mikuláš
kontaktná osoba:   Šlosárová Anna
telefón:   056 668 68 30
e-mail:   ocu@velaty.sk
web:   www.velaty.sk

Obecná knižnica Veľká Bara

 
adresa:   Veľká Bara 7
  076 32 Bara
štatutár:   Czizmadia Albert
kontaktná osoba:   Czizmadia Albert
telefón:   056 679 22 43
e-mail:   obecbara@kid.sk
web:   www.bara.ocu.sk

Obecná knižnica Veľké Ozorovce

Obecná knižnica Veľké Ozorovce
adresa:   Hlavná 264
  078 01 Veľké Ozorovce
štatutár:   Kováčová Alena
kontaktná osoba:   Giertlová Iveta
telefón:   056 678 90 41
e-mail:   ocuvozorovce@slovanet.sk
web:   www.velkeozorovce.ocu.sk

Obecná knižnica Veľké Trakany

 
adresa:   Rákocziho 419
  076 42 Veľké Trakany
štatutár:   Kopasz Jozsef
kontaktná osoba:   Nagyová Alžbeta
telefón:   056 635 51 29
e-mail:   ou.vel.tr@stonline.sk
web:   www.velketrakany.ocu.sk

Obecná knižnica Veľký Horeš

 
adresa:   Družstevná 333
  076 52 Veľký Horeš
štatutár:   Pál Zoltán
kontaktná osoba:   Tavarzská Gizela
telefón:   056 639 72 09
e-mail:   tarr@zoznam.sk
web:   www.velkyhores.sk

Obecná knižnica Veľký Kamenec

 
adresa:   Veľký Kamenec 255
  076 36 Veľký Kamenec
štatutár:   Nagy Attila
kontaktná osoba:   Csatlová Viola
telefón:   056 628 32 15
e-mail:   kamenec@post.sk
web:    

Obecná knižnica Veľký Ruskov

Obecná knižnica Veľký Ruskov
adresa:   Sv. Cyrila a Metoda 155/113
  075 01 Nový Ruskov
štatutár:   Ing. Borovský Ján
kontaktná osoba:   Kohútová Emília
telefón:   056 286 61 55
e-mail:   novyruskovreferent@slovanet.sk
web:   www.novyruskov.sk

Obecná knižnica Viničky

Obecná knižnica Viničky
adresa:   Tokajská 191/5
  076 31 Viničky
štatutár:   Takáč Michal
kontaktná osoba:   Szabová Andrea
telefón:   056 637 32 81
e-mail:   obecvinicky@kid.sk
web:   www.miestnykanal.com/vinicky

Obecná knižnica Višňov

Obecná knižnica Višňov
adresa:   Hlavná 22
  076 61 Višňov
štatutár:   Tomko Martin
kontaktná osoba:   Tomko Martin
telefón:   056 678 34 09
e-mail:   obec.visnov@azet.sk
web:   www.visnov.ocu.sk

Obecná knižnica Vojka

 
adresa:   Hlavná 84/26
  076 83 Vojka
štatutár:   Juhász Štefan
kontaktná osoba:   Baloghová Monika
telefón:   056 639 42 43
e-mail:   vojka@post.sk
web:   www.vojka.ocu.sk

Obecná knižnica Zatín

Obecná knižnica Zatín
adresa:   Hlavná 241/45
  076 53 Zatín
štatutár:   Szaxon Zoltán
kontaktná osoba:   Hamindová Irena
telefón:   056 639 27 41
e-mail:   ocuzatin@centrum.sk
web:   www.zatin.sk

Obecná knižnica Zemplín

 
adresa:   Zemplín 49
  076 34 Zemplín
štatutár:   Takács Mikuláš
kontaktná osoba:   Kacmáriková Mária
telefón:   056 628 61 15
e-mail:   obeczemplin@kid.sk
web:   www.obeczemplin.sk

Obecná knižnica Zemplínsky Klečenov

 
adresa:   Hlavná 182/51
  076 16 Zemplínska Nová Ves
štatutár:   Šlepkovský Michal
kontaktná osoba:   Hasaralejková Oľga
telefón:   056 668 54 41
e-mail:   zemplinskanovaves@zemnyplyn.sk
web:    

Obecná knižnica Zemplínska Teplica

Obecná knižnica Zemplínska Teplica
adresa:   Družstevná 340/2
  076 64 Zemplínska Teplica
štatutár:   Bc. Uhaľová Jozefína
kontaktná osoba:   Malčická Helena
telefón:   056 679 62 22
e-mail:   ocuzteplica@slovanet.sk
web:   www.zempl.teplica.szm.sk

Obecná knižnica Zemplínske Hradište

 
adresa:   Obecná 392
  076 01 Zemplínske Hradište
štatutár:   Oláh Ján
kontaktná osoba:   Moskaľová Margita
telefón:   056 672 73 23
e-mail:   obec@zemplinskehradiste.sk
web:   www.z.hradiste.szm.sk
Späť