Ilustrácia z detských kníh

Ilustrátorský workshop – dobré ovládanie ceruzky je jedna z najdôležitejších zručností k nadšeniu z kreslenia vydarených obrázkov.

Svoje zručnosti a schopnosti ilustrátorského majstra predvedie u nás v knižnici slovenský ilustrátor  detských kníh 

Ľuboslav Paľo   27. mája 2022   o   9:00   a   10:30  h.

Podujatie, v rámci projektu „Tváre z kníh 2“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Späť