Hororové poviedky

Hororové poviedky

19. októbra 2018 o  9:00 a  10:30 h v priestoroch knižnice

autorské čítanie a beseda s českým spisovateľom a ilustrátorom Janom Opatřilom a jeho interaktívna a zábavná komunikácia s poslucháčmi – žiakmi 2. stupňa ZŠ

Jan Opatřil - pozvánka

Späť