Kontakty / Zamestnanci

Adresa:
Zemplínska knižnica
M.R.Štefánika 53
075 43 Trebišov

e-mail: trebisov@kniznicatv.sk
web: www.kniznicatv.sk
IČO: 31297731
DIČ: 2020776230

Riaditeľka: Ing. Janka Vargová
Tel.: 056/672 27 86
e-mail: riaditelka@kniznicatv.sk

Úsek technicko-ekonomický
Kontakt: Alena Šaffová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: saffova@kniznicatv.sk

Útvar knižnično-informačných služieb
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: mvs@kniznicatv.sk
rezervacie@kniznicatv.sk

Kontakt: Bc. Janka Linhartová
e-mail: linhartova@kniznicatv.sk
sluzby@kniznicatv.sk

Úsek koordinácie a metodiky
Tel.: 056/668 90 10
Kontakt: Alena Mlynárová
e-mail: mlynarova@kniznicatv.sk
metodika@kniznicatv.sk

Úsek doplňovania a spracovania fondov
Tel.: 056/668 90 10
Kontakt: Agáta Mojzešová
e-mail: mojzesova@kniznicatv.sk

Úsek regionalistiky
Tel.: 056/668 90 10
Kontakt: Anna Hanulová
e-mail: hanulova@kniznicatv.sk

Úsek krásnej literatúry pre dospelých
Tel.: 056/672 42 22
Kontakt: Bc. Mária Linerová
e-mail: linerova@kniznicatv.sk

Úsek náučnej literatúry pre dospelých
Tel.: 056/672 42 22
Kontakt: Oľga Morosková / počas MD zastupuje Mgr. Tomáš Vasiľ
e-mail: moroskova@kniznicatv.sk
Kontakt: Katarína Kánoczová
e-mail: kanoczova@kniznicatv.sk

Úsek literatúry pre deti a mládež
Tel.: 056/672 42 22
Kontakt: Bc. Marianna Majcherová
e-mail: majcherova@kniznicatv.sk
Kontakt: Naděžda Matejová
e-mail: matejova@kniznicatv.sk

Veľká mapa

Späť