E-knižnica

Posilňovanie digitálnych zručností a prístupu k informáciám prostredníctvom knižníc.

V regióne sa začína inovatívny projekt s názvom E-knižnica, ktorý má ambiciózny cieľ rozvíjať knižnicu ako miesto poskytujúce vzdelávanie a informačné zdroje v oblastiach IKT zručností a digitálnych informácií pre širokú verejnosť. Hlavným zámerom projektu je nielen poskytnúť pomoc a podporu návštevníkom knižnice v získavaní digitálnych zručností, ale aj aktívne šíriť nové poznatky medzi rôznymi generáciami prostredníctvom vzdelávacích workshopov.

Blokové kódovanie pre deti a starých rodičov

Tento workshop je zameraný na vytvorenie prostredia, kde sa deti a starí rodičia môžu spoločne učiť a objavovať svet digitálneho programovania. Súčasné technológie nám ponúkajú skvelé nástroje na rozvoj kreativity, logického myslenia a základov programovania. Pridajte sa k nám a objavte túto novú vlnu vzdelávania!

Naši profesionálni lektori vás budú sprevádzať počas celého workshopu, aby vám pomohli pochopiť základy blokového kódovania.

14. septembra 2023 o 10:00 h

Vás pozývame na druhý zo 4 vzdelávacích workshopov zameraných na posilňovanie a rozvoj digitálnych zručností, pomoc, podporu a prístup k digitálnym informáciám.

Inovatívny projekt s názvom E-knižnica má ambiciózny cieľ rozvíjať knižnicu ako miesto poskytujúce vzdelávanie a informačné zdroje v oblastiach IKT zručností a digitálnych informácií pre širokú verejnosť. Hlavným zámerom projektu je nielen poskytnúť pomoc a podporu návštevníkom knižnice v získavaní digitálnych zručností, ale aj aktívne šíriť nové poznatky medzi rôznymi generáciami prostredníctvom vzdelávacích workshopov.

Workshopy sú zamerané na vytvorenie prostredia predovšetkým pre deti a starých rodičov, ktorí sa môžu spoločne učiť a objavovať svet digitálneho programovania. Súčasné technológie nám ponúkajú skvelé nástroje na rozvoj kreativity, logického myslenia a základov programovania. Pridajte sa k nám a objavte túto novú vlnu vzdelávania!

Pre viac informácií a registráciu sa obráťte na
tel. číslo: 056/672 42 22
e-mail: sluzby@kniznicatv.sk

Tešíme sa na vás na ďalšom workshope!

 

Workshop – 22.8.2023

Workshop – 14.9.2023

Späť