Databáza EBSCO

Zemplínska knižnica TREBIŠOV

Vám ponúka bezplatný prístup k databázam vydavateľstva EBSCO.

Prístup do databáz je možný prostredníctvom internetu v priestoroch knižnice.
Bližšie informácie ako aj pomoc pri vyhľadávaní Vám poskytnú pracovníčky knižnice.

Späť