CrashFake!

25.9.2023 o 9:00 hod. – novinka pre stredoškolákov

Informačná a mediálna gramotnosť skrz hru naučí stredoškolákov, ako rozpoznať Fake News, ako sa orientovať v knižnici a vyhľadať si dokumenty, ako využívať online katalóg knižnice, ako vyhľadať zdroje pre svoju odbornú prácu. Predstavíme elektronické informačné zdroje dostupné v knižniciach, citačnú etiku, oboznámime ich so službou medziknižničnej výpožičnej služby a naučíme ich kritickému mysleniu, a to všetko prostredníctvom hry plnej pravdy a nepravdy.

Späť